La importància del joc en el desenvolupament dels infants

El joc, a més d’aportar plaer, és una activitat que estimula, engega les habilitats cognitives dels infants i els permet el desenvolupament social i emocional

Gràcies al joc, els nins i les nines desenvolupen la imaginació, la capacitat creativa… El joc és el nucli central del desenvolupament. Mentre juguen, experimenten de manera segura, aprenen sobre tot el que els envolta, resolen conflictes, proven nous desafiaments i conductes, s’adapten a noves situacions... En definitiva, el joc és la seva manera d’aprendre. A més, es desenvolupen les bases de l’aprenentatge, del desenvolupament emocional, social, cognitiu i motriu.

Si observam els infants, podem comprovar que a mesura que creixen, juguen de manera diferent. S’evidencia d’aquesta manera que hi ha una evolució del joc a través del desenvolupament infantil. Un dels experts que més ha aportat en aquest camp ha estat el psicòleg suís Piaget. Segons ell, existeixen diferents tipus de jocs, que van apareixent segons les edats. Una vegada que n’apareix un de nou, no desapareixen els anteriors, sinó que aquest evoluciona i es perfecciona. La seqüència d’aparició dels tipus de joc és invariable: en tots els nins i nines existeix el mateix ordre, el que varia és l’edat d’inici.

Joc funcional

El primer tipus de joc, que es presenta devers els dos primers anys, és el joc funcional o d’exercici (estadi sensoriomotor), que consisteix a repetir una vegada i una altra una acció pel pur plaer d’obtenir el resultat immediat. Aquestes associacions es poden dur a terme amb objectes o sense: arrossegar-se, gatejar, balancejar-se… Aquestes accions es produeixen amb el propi cos i es domina l’espai gràcies als moviments. També mossegar, llançar, xuclar, besar, cridar… en aquestes accions intervenen objectes i es manipula i s’explora. Per acabar, trobam els jocs amb persones: somriure, tocar, besar, amagar-se, escapar-se… en què s’afavoreix la interacció social. Alguns dels beneficis d’aquest tipus de joc són: la coordinació dels moviments i els desplaçaments, el desenvolupament sensorial, la comprensió del món que l’envolta, la interacció social amb l’adult de referència, la coordinació oculomanual, etc.

Joc simbòlic

El segon tipus de joc, que pertany a l’etapa d’entre els 2 i els 6 anys, és el joc simbòlic (estadi preoperacional), que consisteix a simular situacions, personatges i objectes que no estan presents en el moment del joc. Alguns dels beneficis més destacats són: assimilar i comprendre el món en què viuen, afavorir la imaginació i la creativitat, desenvolupar el llenguatge, practicar i aprendre coneixements, etc.

Joc de regles

El tercer tipus de joc predomina entre els 6 i els 12 anys, és el joc de regles (estadi d’operacions concretes), tot i que la regla del joc és present en el joc dels infants molt abans que aquest arribi al període de les operacions concretes a partir dels 6 o 7 anys. En aquest tipus, els nins i les nines saben, abans de començar, el que ha de fer cadascun (en són exemples el joc del llop, l’amagatall, als quals ja comencen a jugar entre els 4 i els 5 anys). Existeixen diferències entre els jocs de regles dels petits i dels majors: en el primer cas, juguen per compte seu, sense considerar les accions dels altres; en el dels majors, s’organitzen per obtenir una meta, tenint en compte les accions de la resta del grup. Els beneficis que aquest tipus de joc aporten al desenvolupament són la socialització, el respecte per les normes i el torn, l’aprenentatge de diferents habilitats i coneixements, el desenvolupament del llenguatge, l’atenció, la memòria, la reflexió, etc.

Joc de construcció

Finalment, tenim el joc de construcció, que apareix durant el primer any i es realitza de manera simultània als altres tipus de joc i va evolucionant amb els anys. Alguns dels beneficis són: potencia la creativitat, estimula la memòria visual, millora la motricitat fina i la concentració, facilita la integració de l’espai, augmenta la coordinació oculomanual, etc.

En definitiva, el joc, a més d’aportar plaer, és una activitat que estimula, engega les habilitats cognitives dels infants, els permet el desenvolupament social i emocional i, alhora, estimula el desenvolupament motor. El nin que juga amb els seus adults de referència és un nin que se sent atès, estimat, observat i escoltat. Tot això li proporcionarà la confiança i la seguretat per a un desenvolupament integral. Tenir temps per jugar és un dels millors regals que podem oferir a un infant. L’adult només ha de deixar-se guiar pel nin i gaudir-ne.

“Els nins i les nines que han pogut jugar bé i durant molt temps seran adults millors”, Francesco Tonucci.e

EDICIÓ PAPER 28/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF