Publicitat
Publicitat

Una vintena d’espiritualitats conviuen a les Illes

El grup més nombrós, després del cristianisme, són els musulmans, uns 37.500

A Balears hi conviuen practicants de més d’una dotzena de religions. Si hi afegim els diferents corrents i sectes sorgits del cristianisme majoritari, com els catòlics, protestants, anglicans, evangelistes i testimonis de Jehovà, podem arribar a quasi una vintena de diferents espiritualitats practicades a les Illes.

El grup més nombrós, després del cristianisme, són els musulmans. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 2010, a les Illes Balears hi viuen 37.500 musulmans, bàsicament de procedència marroquina i algeriana. Poc més de 3.000 són coneguts com a “musulmans espanyols”, és a dir, ciutadans espanyols convertits a l’islamisme.

Implantació de mesquites

Aquesta implantació es reflecteix en les mesquites que s’han obert a les Illes al llarg dels darrers anys. A Mallorca hi podem trobar la més antiga, la que es va construir a Palma, al carrer Joan Mestre del barri de Pere Garau, a començaments de l’any 2001, però actualment en podem trobar quaranta de repartides pels diferents municipis de l’illa.

Les arrels de l’Arxipèlag amb l’islam vénen de lluny. De fet, formaren part d’Al-Àndalus durant més de 300 anys.

També amb fortes arrels històriques trobam els jueus, que avui en dia formen una comunitat amb poc més d’un miler de fidels. Alguns d’aquests són descendents dels antics jueus conversos, anomenats popularment xuetes i que han decidit retornar a la religió dels seus avantpassats.

Des de fa 26 anys els jueus tenen a Palma una sinagoga ortodoxa que permet a la comunitat de Mallorca poder viure la seva religió de manera més propera a la seva ortodòxia i poder celebrar els seus ritus i festivitats.

La comunitat sikh també ha crescut molt en els darrers anys i actualment són al voltant de 800 els practicants d’aquesta religió que s’han instal·lat a les Illes.

Budisme

Un cas especial és el budisme, una filosofia provinent d’Àsia però que és principalment seguida i practicada per ciutadans d’aquí. Els budistes tenen el comú denominador de Buda, però hi podem trobar diferents escoles o llinatges depenent del mestre que segueixen els deixebles. Des de fa dos anys, es pot trobar a Palma un centre de seguidors del budisme tibetà que té el Dalai Lama com a alt mestre espiritual. Així mateix, es poden trobar a les Illes Balears centres d’altres escoles, com són el budisme zen, el dharma o el camí del diamant.

Fruit d’aquesta varietat d’espiritualitats establertes a les Balears, l’any 2009 es constitueix l’Associació pel diàleg interreligiós de Mallorca, que també està adherida a la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós. El grup està compost per representants de religions i filosofies com el judaisme, el cristianisme, l’islam, la fe bahai, el budisme, els sikhs i els Brahma Kumaris.

Aquesta associació neix amb l’objectiu de transmetre que les tradicions religioses tenen una finalitat ètica i espiritual comuna, de promoure l’harmonia i cooperació entre les diferents religions, fomentar la pau i la convivència i facilitar la trobada entre les diferents tradicions existents.