Publicitat
Publicitat

Nova economia del turisme: vendre records

Natalia Tur proposa un ‘disseny experiencial’ per augmentar la competitivitat

Què es una experiència turística? Fins a quin punt les emocions pròpies, viscudes per cada client en una determi- nada destinació turística, generen un augment de la competitivitat d’aquest lloc? Tot i que l’anàlisi de la competitivitat de les destinacions turístiques ha estat objecte d’estudi les darreres dècades, la recerca gairebé sempre s’ha fet des del punt de vista de l’oferta i no de la demanda. Darrerament, alguns investigadors hi han introduït elements molt innovadors, mitjançant la consideració i integració d’aspectes sensorials i emocionals, entesos com a generadors de valors econòmics específics i diferenciats dels valors tradicionals de béns i serveis.

Natalia Tur és estudiant de la UIB i prepara una tesi vinculada al camp del turisme experiencial. La tesi és dirigida per Javier Rey-Maquieira i Vicente Ramos -investigadors i professors del departament d’Economia Aplicada de la UIB- i pretén dotar la indústria turística d’una eina de consulta que permeti quantificar aspectes intangibles com són els sentits i les emocions, inherents a l’ésser humà, i que de poc ençà han cobrat molt protagonisme en el camp de la recerca.

Equacions estructurals

La tesi de Tur lliga les experiències turístiques a la competitivitat de les destinacions tenint en compte unes variables: el valor percebut, la satisfacció final del client envers el producte i el seu comportament amb vista al futur, de la lleialtat a la destinació i la recomanació a tercers a possibles queixes. L’anomenada metodologia d’equacions estructurals permet la introducció d’aquestes variables i creuar-les amb altres aspectes intangibles, que Tur considera claus en la generació de valor, com els sentits i les emocions. L’autora de la tesi especifica que “aquest model no només pot considerar-se innovador en l’àmbit acadèmic, sinó també en la gestió turística”.

En aquest sentit, la investigadora ha participat en l’organització d’un estudi pilot fet l’estiu de 2013 en col·laboració amb la cadena Palladium Hotel Group. En l’estudi, s’analitzaren els estímuls emocionals i sensorials rebuts per cada client, amb uns resultats que corroboren la tesi de Tur. Com més “extraordinària, alternativa o memorable” resultava ser l’experiència turística dels cients, majors eren els nivells de valor percebut i més gran era la satisfacció del client, que es mostrava més predisposat a un comportament positiu en el futur. L’esmentada cadena hotelera qualificà de “molt rellevant” aquest estudi pilot, amb possibles aplicacions en el màrqueting i en la gestió del seu propi projecte empresarial.

Aplicable a Balears

La investigadora defensa que, en el futur, el “disseny experiencial” o disseny d’experiències turístiques pot suposar una major diferenciació del producte de la resta de competidors. Implicarà “un augment del marge d’explotació dels agents econòmics i contribuirà al disseny de noves estratègies competitives en destinacions turístiques madures, com és el cas de les Illes. Per aconseguir-ho -apunta Tur-, és necessària una cocreació del producte turístic”. La “cocreació” fa referència al desenvolupament conjunt entre un determinat oferent (destinació) i cada demandant (turista).

“No hi ha dues experiències iguals, sinó que cadascú cocrea de manera subjectiva la pròpia experiència i en percep un valor propi, en termes emocionals i funcionals. Això explica majors nivells de satisfacció final i un comportament futur més positiu, que afecta la competitivitat de la destinació/empresa que dissenya experiències”, conclou la investigadora. Tot i que encara no ha llegit la tesi, Natalia Tur ja ha presentat la recerca en diferents congressos i simposis internacionals. Ho tornarà a fer aquesta setmana en el Seminari INTO 2014.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 21/01/2018

Consultar aquesta edició en PDF