SALUT

Cent mil euros a Metges del Món

El Govern ajudarà a subvencionar dos programes socials de l’associació

La Conselleria de Salut finançarà part de les despeses derivades de dos projectes que Metges del Món du a terme a les Illes Balears. Així ho va autoritzar el Consell de Govern a la Conselleria de Patrícia Gómez. En concret, es va autoritzar una subvenció de 71.100 euros per finançar part del programa Obrint camins en salut, dirigit a persones que exerceixen la prostitució. Per un altre costat, se’n va autoritzar una de 31.320 euros destinada al programa de reducció de danys per a persones usuàries de drogues que es troben en risc o en situació d’exclusió social (INRED 2017).

El primer programa té per objectiu promoure la integració i l’accés al dret a la salut de les persones en situació de prostitució o risc d’exclusió social. També es pretén enfortir la capacitat de titulars de drets, responsabilitats i obligacions d’aquestes persones. El cost total del projecte és de 240.618,37 euros, i el període d’execució és de l’1 de gener al 31 de desembre d’aquest mateix any. Els 71.100 euros que aportarà la Conselleria de Salut es divideixen en dues partides: una de 53.325 euros per a enguany i una altra de 17.775 euros per al 2018.

El projecte cerca millorar l’accés normalitzat a serveis socials i sanitaris, i la situació de salut psicosocial, a banda de fomentar-ne la inserció social. També vol promoure processos d’empoderament de la població atesa i la millora de la salut integral de les persones que exerceixen la prostitució. Reduir l’estigma i la discriminació sensibilitzant la població i afavorir el procés de detecció, identificació i derivació de víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual són els altres dos objectius que persegueix el projecte.

Reducció de la mortalitat

El programa INRED té com a fita la reducció de la mortilitat i morbiditat de persones drogoaddictes. Cerca millorar-ne la salut, també, i el benestar integral mitjançant el programa d’intercanvi de xeringues i oferint informació i assessorament. El cost total de la iniciativa és de 74.345,26 euros.

Forma part de l’estratègia global de prevenció del VIH entre drogoaddictes. El servei que integra aquest programa és un dispositiu mòbil que es desplaça a tots els llocs de venda i consum de drogues i que està equipat per poder donar una atenció psicosocial, per desenvolupar el programa d’intercanvi de xeringues i per oferir un servei d’informació i assessorament de recursos sociosanitaris.

Cal recordar que Metges del Món és una associació independent de solidaritat internacional amb el compromís de contribuir a universalitzar els valors de la medicina humanitària. Treballa per fer efectiu el dret de la salut per a tothom, especialment per a les persones nque viuen en situació de pobresa i exclusió social.

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF