TERRITORI

La saturació el mes d'agost suma mig milió de persones en 17 anys

Les dades de l'Índex de Pressió Humana mostren com l'estacionalitat s'accentua i no es resol l'augment de càrrega demogràfica a l'estiu

La pressió humana sobre les Balears en el seu punt àlgid, el mes d'agost, ha afegit mig milió de persones en 15 anys. Tenint en compte que la població illenca és d'un milió d'habitants, aquest increment significa que la pressió sobre el territori durant l'estiu ha crescut un 50%.

Ho reflecteixen les dades de la pressió humana mitjana dels mesos d'agost entre 1997 i 2012, que mostren com les Illes Balears han guanyat mig milió de persones en 15 anys sobre el mes de major saturació. El 2013 fins i tot se superaren les 500.000 persones de diferència, arribant a 510.748 més respecte del 1997. El 2014, la xifra disminuí lleugerament i se situà en 491.687 persones més que el mes d'agost de 17 anys abans.

En qualsevol cas, les dades de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), que mostren la mitjana de l'indicador de pressió humana dels mesos d'agost a les Illes Balears, posen de manifest que la saturació en aquest mes no ha deixat de créixer els darrers 17 anys, per la qual cosa l'estacionalitat s'accentua i es concentra l'afluència de població flotant en els mateixos mesos, ampliant l'oferta d'allotjament, en lloc d'allargar els mesos d'activitat turística i pal·liar així els efectes sobre el consum de recursos i de territori.

Les dades del mes d'agost contrasten amb la pressió humana del mes de gener, un dels mesos amb menys turistes i quan es pot apreciar la població més o menys real de les Illes Balears. Les xifres reflecteixen aquí també un creixement de 343.898 persones, entre 1997 i 2014. Amb tot, s'ha de dir que l'indicador de pressió humana de l'IBESTAT mostra com el 2014 ha estat el primer any des del 1997 en què s'ha produït un descens, ja que la progressió era positiva any rere any fins al 2013, en què s'assoleix la mitjana de 1.103.049 persones el mes de gener. En canvi, l'any passat (segons les dades avançades) es retrocedí amb una mitjana de 408 persones. La crisi econòmica, que ja reflecteix el padró d'habitants, explica aquests números al mes de gener, que ha deixat de créixer després d'augments ininterromputs durant dècades.

El pic del 2014, dia 7 d'agost

La població de les Illes Balears a l'agost va ser d'una mitjana d'1,8 milions de persones, segons l'Indicador de Pressió Humana (IPH), prop de 19.061 individus menys que l'any passat (una disminució de l'1,01%). Aquest indicador es fa mitjançant la suma de les estimacions diàries de la població resident i la població estacional.

Les dades del mes d'agost mostren que el dijous 7 va ser el dia amb més càrrega demogràfica del mes amb 1.929.985 persones, xifra que representa un descens del 0,22% respecte del dia amb major càrrega del 2013. En concret, 4.410 persones menys. En canvi, el diumenge 31 d'agost, amb 1.697.684 persones, va ser el de menys càrrega demogràfica del mes. El darrer dia d'agost és sempre el dia que menys persones hi ha a la sèrie històrica des de l'any 2003.

L'Indicador de Pressió Humana (IPH) pretén complementar la informació que es desprèn de les xifres oficials de població. Així, estima la càrrega demogràfica real que suporta un territori en un període determinat. A més, d'acord amb les fonts estadístiques en les quals es basa el seu càlcul, la desagregació temporal d'aquest indicador és la diària.

En una comunitat essencialment turística, on el nombre de persones presents es diferencia significativament respecte de la població resident, conèixer la càrrega demogràfica real pot ajudar a planificar i gestionar correctament els recursos dedicats a satisfer les necessitats socials.

EDICIÓ PAPER 13/07/2019

Consultar aquesta edició en PDF