POLÍTICA FISCAL

La pujada d'impostos donarà 76 milions addicionals al Govern

Aquesta és la previsió que fa l'Executiu en el Pla econòmic financer presentat al Ministeri

La pujada de distints impostos que aprovà l'any passat el Govern per reduir el dèficit comença a donar els seus fruits. L'Executiu de José Ramón Bauzá preveu recaptar enguany 76,5 milions d'euros més respecte de l'any anterior només a partir dels increments que aprovà en el pagament de tributs, com l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i el canon de sanejament, o la creació de l'anomenat 'cèntim sanitari', sobre la benzina, que s'han començat a aplicar enguany.

Així ho preveu en el Pla econòmic financer de 2013 presentat dimecres al Ministeri d'Hisenda en la mateixa reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que va tractar l'objectiu de dèficit. Les comunitats que incompleixin aquest objectiu, com Balears l'any passat, estan obligades a presentar-lo per tal de justificar com pensen reequilibrar les seves finances a través d'ajustaments en ingressos i despeses.

En el document, el Govern de José Ramón Bauzá fonamenta bona part d'aquest reequilibri en la previsió d'un increment dels ingressos via impostos. El Govern ja disposa de les dades de recaptació a 30 de juny d'enguany, per la qual cosa adverteix el Ministeri d'Hisenda que l'alça ja es produeix i per tant les previsions amb vista al tancament de l'any són fiables. El pla s'elaborà en funció d'un objectiu de dèficit per a 2013 de l'1,3%, que finalment s'ha augmentat fins als 1,47%.

L'increment i la creació de nous tributs aprovada per a enguany, en què el Govern també assenyala un increment de l'activitat econòmica, han començat a donar els seus rèdits als comptes autonòmics. La meitat prové de l'anomenat 'cèntim sanitari', el que pagam cada cop que posam benzina al vehicle. Fins a 38,8 milions d'euros s'hi preveuen recaptar enguany. Es tracta d'un tribut polèmic, atès que fou creat amb la finalitat de finançar la sanitat -i d'aquí el nom- i no sempre és així.

Altres tributs

Pel que fa a l'impost de transmissions patrimonials -compravenda de propietats com habitatges- i actes jurídics documentats -com hipoteques-, l'Executiu preveu recaptar enguany 29,4 milions d'euros més respecte dels 267,8 del 2012. A les transmissions s'ha aplicat un increment progressiu fins al 10%, mentre que els actes jurídics passaren de l'1% a l'1,2.

En el canon de sanejament -per consum d'aigua- el Govern aplicà un increment progressiu per al consum a habitatges i també a establiments turístics. La pujada suposarà uns 11,3 milions d'euros addicionals respecte dels 56,6 que es recaptaren l'exercici anterior. Un increment de tributs que no ha donat rèdits als comptes públics és el que s'aplicà als vehicles especials -com tot terrenys- perquè el descens en les vendes l'ha anul·lat fins al punt que es recaptaran 3 milions d'euros manco.

L'augment en la recaptació tributària que preveu el Govern, i en el qual fonamenta bona part del Pla d'equilibri financer presentat a Madrid, també s'ha de produir a partir d'impostos sobre els quals no s'ha aplicat cap variació. Així, l'Executiu calcula que aconseguirà 3 milions d'euros addicionals via l'impost de successions i donacions, i 6 milions més a través del de patrimoni. El Govern no especifica els increments que preveu a través dels tributs que no gestiona directament, com l'IVA, l'IRPF o els impostos especials -sobre l'acohol o el tabac-, però s'ha d'esperar que hi haurà alces respecte de l'any anterior.

Despesa

Sobre les despeses, allò que el Govern presenta en el Pla econòmic i financer és principalment la reducció del capítol personal, amb els ajustaments a l'Administració autonòmica que s'han aplicat des de l'any passat i que l'Executiu ja avança en la seva previsió, i que es mantindran també durant l'any 2014. Sobre això darrer, en qualsevol cas, s'haurà d'esperar a l'elaboració dels pressupostos de la Comunitat per a l'any que ve, que el Departament d'Hisenda i Pressupostos ja ha començat a elaborar.

En el Pla econòmic i financer presentat davant el Ministeri el Govern pretén justificar el seu incompliment de l'objectiu de dèficit l'any passat. Al·lega que les previsions de bestretes sobre el finançament de 2012 que es feren al juliol de 2011 -quan a Madrid encara governaven els socialistes- s'incompliren i que, a més, després es produí una reducció de les inversions de l'Estat i l'aplicació d'un objectiu de dèficit inferior al previst inicialment.

Amb tot, l'Executiu reitera i recorda al Ministeri de Cristóbal Montoro que el finançament que reben les Illes Balears és insuficient i que això fa que no pugui mantenir el nivell de prestacions de serveis bàsics al nivell d'altres comunitats mentre que el seu esforç recaptatori és superior.

EDICIÓ PAPER 18/08/2018

Consultar aquesta edició en PDF