Publicitat
Publicitat

El preu de mercat dels terrenys era superior als 30 milions

Una de les qüestions més importants que necessita esbrinar el Tribunal és si realment els acusats provocaren una pèrdua patrimonial al Consell amb la seva decisió de fixar com a límit els 30 milions d'euros. Algunes de les intervencions realitzades ahir per representants de totes les empreses que hi concursaren confirmen que el mercat estava disposat a pagar més que la quantitat que va fixar la institució insular. En concret, el conseller delegat de la promotora Llull Sastre, Bernat Llull, va afirmar sense cap problema que 30 milions li semblava un preu baix.

Més enllà va anar l'empresa Ibercon. El seu representant, Joan Matamalas, va recordar al Tribunal que la seva companyia havia ignorat el límit establert. Semblaven convençuts que si pagaven més per Can Domenge, pel Consell seria molt atractiu: "La nostra promotora va posar a la seva proposta econòmica 45 milions d'euros, perquè consideràvem que era una quantitat que es podia recuperar i que feia viable la inversió", assegurà ahir. En aquest sentit, Matamalas digué que 30 milions d'euros era un preu baix.

L'anècdota del dia la protagonitzà Bernat Llull, de la promotora Llull Sastre. Tot just després d'afirmar que 30 milions els semblava barat, va admetre que en qualsevol cas "hauria estat una ruïna", perquè l'evolució del mercat immobiliari ha demostrat que el projecte de Can Domenge, com tants d'altres, era una inversió que es podria haver complicat molt. Per tant, el que degué ser una mala notícia, perdre un concurs públic, al final ha esdevingut una benedicció.