Publicitat
Publicitat

Un institut de física interdisciplinària

L’estudi sobre el comportament electoral als EUA sorgeix de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), un dels principals pols d’investigació a les nostres illes. Aquest organisme va ser creat l’any 2007 a partir del Departament de Física Interdisciplinària de l’Imedea i és compartit entre la universitat i el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Els principals objectius són transferir coneixements relacionats amb la física més enllà dels marges tradicionals i fer-ho mitjançant la col·laboració entre experts en diversos camps.

Les línies principals d’investigació de l’IFISC són els sistemes Comclexos; física i estadística no lineal; física quàntica: fotons, electrons i informació; òptica no lineal i dinàmica de dispositius optoelectrònics; dinàmica de fluids; biofluids i fluids biofísics; física biològica i fenòmens no lineals en ecologia i fisiologia; i dinàmica i efectes col·lectius en sistemes socials.

A la vegada, també disposen d’una unitat associada en el grup de recerca Evolució Humana i Cognició, també de la UIB. L’organisme es divideix en un Departament de Física Interdisciplinària, a càrrec de Pere Colet, i en un Departament de Sistemes Complexos, a càrrec de Raúl Toral. També tenen una Unitat de Serveis de Computació i de Càlcul Científic.

El personal de l’institut es troba compost per unes quaranta-cinc persones, entre les quals hi ha investigadors permanents, investigadors visitants, investigadors associats, investigadors postdoctorals, estudiants de doctorat, estudiants col·laboradors i de màster i personal de suport tècnic i administratiu. El director és Maxi San Miguel; el vicedirector, Emilio Hernández-García, i la gerent, Inma Carbonell. La seu es troba al campus de la UIB.

Aquest organisme també du a terme una important tasca de difusió de les seves activitats mitjançant publicació d’articles a revists internacionals, organització de jornades i seminaris especialitzats i la impartició d’un Màster de Física en Sistemes Complexos.