Publicitat
Publicitat

Per un funcionament eficient

El 2 de juliol el Parlament convalidarà el Decret llei 3/2013 de creació de la Xarxa hospitalària pública de les Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada. És una norma aprovada fa poc pel Consell de Govern que permetrà a l'IB-Salut, amb la figura del conveni singular, integrar centres privats sense ànim de lucre a la Xarxa d'hospitals públics sempre que es donin necessitats de tipus assistencial. La integració permetrà ampliar els serveis sanitaris públics i posar-los a disposició de la ciutadania, de manera que els serveis i les prestacions que ofereixen quedin integrats dins la Xarxa hospitalària pública, i el règim jurídic d'aquests centres passarà a ser essencialment públic. Mentre el conveni tingui vigència, que no podrà excedir deu anys, la Inspecció Sanitària del Servei de Salut del Govern podrà comprovar la qualitat del procés assistencial i el compliment de les condicions pactades. És senzillament la unió d'esforços entre serveis sanitaris públics i hospitals privats sense ànim de lucre, d'entitats que comparteixen un mateix esperit, que és la promoció i la preservació de la salut per garantir una bona assistència sanitària a la ciutadania. Certament no parlam d'una col·laboració novedosa, però sí que era urgent i necessària la renovació del vincle entre l'administració i aquestes entitats i la figura del conveni singular resolt, fora dels dubtes que s'havien substanciat per part de la Sindicatura de Comptes respecte de fórmules administratives emprades amb anterioritat.

La col·laboració entre l'IB-Salut i determinades entitats hospitalàries sense ànim de lucre és indispensable si aspiram a un funcionament eficient de reducció d'espera i si volem garantir la prestació de la cartera comuna de serveis als usuaris del sistema sanitari públic.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 10/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF