Europa i Colòmbia, una nova relació comercial

Des del dia 1 d'agost, la UE i Colòmbia hem intensificat la nostra relació comercial i d'inversió. A partir d'aquest moment, les empreses i els consumidors d'ambdues parts podem començar a beneficiar-nos dels avantatges que ofereix l'acord comercial que vam signar fa més d'un any. El Perú aplica l'acord des de l'1 de març i m'alegro que ara Colòmbia també s'hi hagi afegit. L'aplicació d'aquests acords subratlla el compromís mutu per intensificar la nostra relació. No em sembla exagerat afirmar que suposa una fita històrica en la nostra relació amb els dos països andins.

Els primers beneficis d'aquest acord es faran palesos ben aviat. De la mateixa manera que passa amb els acords comercials més tradicionals, el comerç de mercaderies es veurà molt afavorit. Els productes que ja estem intercanviant, com ara sucre, cafè, vi i begudes alcohòliques, es beneficiaran de noves condicions més favorables. Quan s'apliqui plenament, l'acord liberalitzarà tot el comerç de productes industrials i pesquers i obrirà significativament els mercats agrícoles. Les nostres empreses podran arribar a estalviar 500 milions d'euros a l'any, ja que no hauran de pagar aranzels a les fronteres. Això significa que els consumidors comprovarem ben aviat la diferència a la nostra butxaca. Així doncs, aquest acord ja es podria considerar un èxit encara que només tinguéssim en compte els avantatges obtinguts en el comerç de mercaderies.

Però aquest no és l'únic avantatge. Els acords comercials moderns no només inclouen concessions comercials i reduccions d'obstacles per creuar les fronteres. Per exemple, aquest nou acord aconsegueix també potencial per crear nous mercats i generar demanda de nous productes més enllà dels tradicionals productes agroalimentaris. Em refereixo en particular als sectors que creixen ràpidament al segle XXI, com ara el comerç de serveis, que suposa més del 50% de tot el comerç.

Conscients de la importància d'anar més enllà del comerç de mercaderies, la UE, Colòmbia i el Perú han acordat obrir els seus mercats de serveis i contractació pública. Aquesta decisió no només suposarà noves oportunitats d'accés al mercat per a les empreses de cadascuna de les parts, sinó una qüestió encara més important, ja que reduirà en gran mesura les despeses que suporten les empreses i els consumidors nacionals, la qual cosa, al mateix temps, estimularà la competència i alhora la competitivitat de les empreses locals. L'arribada de nous proveïdors als mercats nacionals comportarà més competència, que repercutirà positivament en les despeses de les empreses i dels consumidors particulars de serveis financers, telecomunicacions, transports i molts altres sectors. Els preus baixaran i la qualitat augmentarà, així de fàcil.

Per la seva gran amplitud i profunditat, aquest acord també inclou disciplines i normes clares en molts àmbits, com ara els obstacles tècnics al comerç, la política de competència, la transparència regulativa i els drets de propietat intel·lectual.

És important que existeixin normes clares, perquè creen el tipus d'entorn empresarial estable i previsible necessari per atraure i fomentar la inversió i perquè les empreses prosperin. Això intensificarà més les nostres relacions comercials i d'inversió i ens aproparà en àmbits que van més enllà del que és purament comercial.

Amb això vull dir que l'acord tindrà efectes positius en les nostres societats en general, més enllà de l'impacte econòmic. L'acord inclou disposicions explícites sobre els principis democràtics, la protecció dels drets humans i el desenvolupament sostenible. Els governs no seran els únics que garantiran que aquests compromisos es compleixin, sinó que també hi participaran les empreses, les organitzacions no governamentals, el món acadèmic i la societat civil en el seu conjunt. Ara bé, res d'això tindrà rellevància si no aprofitem plenament les oportunitats que ofereix aquesta nova relació. És necessari posar en marxa les disposicions legals i reglamentàries necessàries perquè l'acord funcioni. També cal que les empreses aprofitin les oportunitats que els oferim, especialment si entren a nous mercats.

Per ajudar les empreses en les complexitats del comerç internacional, la UE disposa de dues eines específiques en línia que totes les empreses poden consultar: l'Export Helpdesk i la Base de Dades d'Accés al Mercat. Aquests instruments estan destinats a facilitar el comerç amb la UE. Ofereixen informació clau sobre aranzels, normes d'origen, procediments duaners, normes tècniques, sanitàries i en matèria d'aliments, així com estadístiques per a potencials importadors i exportadors. Crec sincerament que aquest acord conté molt més que preferències comercials. Simbolitza la nostra visió compartida de la política econòmica. Expressa que ens comprometem a evitar la temptació de recórrer a mesures proteccionistes en moments de grans reptes econòmics i que, en canvi, escollim obrir els mercats per oferir més oportunitats a tots els nostres ciutadans. El nostre objectiu comú és buscar el desenvolupament sostenible, oferir condicions equitatives a les nostres empreses, seguretat jurídica i normes aplicables i, sobretot, generar una prosperitat que tots puguem compartir. Aprofitem aquesta oportunitat única per assolir els nostres objectius.

EDICIÓ PAPER 18/08/2018

Consultar aquesta edició en PDF