Publicitat
Publicitat

LABORAL

10 ‘externalitzades’ guanyen Globalia

El Jutjat Social número 4 de Palma assegurà que el vigent conveni d’hostaleria no ho permet

Deu treballadores de neteja d’un hotel de l’empresa Globalia hagueren de ser readmeses perquè foren “externalitzades” de manera irregular, segons la sentència del Jutjat Social número 4 de Palma.

Els fets es remunten a l’any 2011, quan Globalia, mitjançant la seva societat hotelera Be Live Hotels, va subscriure un contracte per externalitzar la neteja d’un hotel, feina que precisament feien les demandants. Globalia va signar un acord amb l’empresa Genser SL per tal que a partir d’abril de 2011 es fes càrrec de la neteja d’un dels principals hotels de la cadena. Per tal de fer-ho, Globalia li va “traspassar” les deu treballadores.

Amb data 1 d’abril de 2011, Genser va comunicar mitjançant un escrit a les deu afectades que era la nova adjudicatària del servei de neteja a l’hotel on treballaven i que a partir d’aquell moment passaven a formar part de la plantilla. Genser també va explicar a les deu afectades que, en aplicació de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, la subrogació incloïa el personal que prestava els serveis, amb totes les obligacions i drets, i que, per tant, s’havien de personar al centre de treball com sempre, però a les ordres de la nova empresa.

Les treballadores demandaren aquesta decisió davant el Jutjat Social. En la seva argumentació, el magistrat que ha donat la raó a les treballadores afirma que les subrogacions només es poden produir si hi ha canvi de titularitat de l’empresa, circumstància que no es va donar, o que hi hagués una transmissió real d’actiu patrimonial, segons la doctrina del Tribunal Suprem.

A més, en la seva anàlisi dels fets, el jutge estudia què diu el conveni col·lectiu d’hostaleria i arriba a la conclusió que no preveu en l’article 14 una subrogació ni una externalització com la produïda i, per tant, aquesta, resol el magistrat, s’ha fet de manera irregular. El fet que el jutge hagi pres com a referència jurídica, com no pot ser d’altra manera, segons argumenta en els seus escrits, la representació legal de les treballadores, dóna una idea de la importància del que s’estan jugant els treballadors de l’hostaleria respecte de la revisió del seu conveni i la proposta patronal de preveure-hi l’externalització.

El magistrat, en el seu raonament, diu clarament que no es pot produir un canvi “automàtic” d’ocupador, i molt menys si aquest no ve acompanyat d’un consentiment explícit dels treballadors afectats. “En el cas present, és clar que les treballadores no manifestaren el seu consentiment”, diu el magistrat, qui també assegura que “de la mateixa manera que la figura personal del treballador és insubstituïble, també ho és la de l’empresari”.

El jutge ha ordenat la readmissió de les treballadores.