Publicitat
Publicitat

MERCAT DE TREBALL

Rosell vol imposar el contracte a temps parcial

La CEOE diu que substituir contractes a temps complet evitarà acomiadaments

Avui fa una setmana que el govern espanyol aprovava mitjançant un decret canvis en la reforma laboral per acabar-la de polir al seu gust, però sense descartar futures mesures addicionals els pròxims mesos. La patronal CEOE, de fet, ja té un document de propostes per fer arribar al govern de Mariano Rajoy, perquè les empreses puguin anar més a fons a l'hora de plantejar canvis en les condicions laborals dels seus empleats. La patronal espanyola proposa poder "imposar" a treballadors a temps complet un nou contracte a temps parcial quan estigui "justificat" i per evitar l'acomiadament. Així ho recull la CEOE en un document titulat Les reformes necessàries per sortir de la crisi, aprovat per l'assemblea de l'organització.

La petició és poder convertir l'empleat en un assalariat a temps parcial com a solució "alternativa a l'acomiadament objectiu" quan existeixin "causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció". Aquestes són les mateixes causes per les quals una empresa pot ara mateix justificar d'altres mesures com la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO), ja sigui temporal o que impliqui acomiadaments.

La CEOE va instar, en paral·lel, a ampliar les hores complementàries que poden fer aquests treballadors a temps parcial. En concret va plantejar que es dupliquin i passin del 15% actual al 30% sobre el total d'hores ordinàries de treball. També va apel·lar a una revisió d'aspectes tècnics i jurídics com els que limiten les hores complementàries fixant períodes de preavís als treballadors o les causes de denúncia per part del treballador en cas d'incompliment del pacte per part de l'empresa.

Segons l'organització empresarial que presideix Joan Rosell, un contracte a temps parcial però indefinit seria un substitut adequat per reduir l'ús del contracte temporal.

La UGT va fer veure a la patronal el "contrasentit" de plantejar convertir treballadors a temps complet en empleats a temps parcial i, a l'hora, voler que el contracte a temps parcial permeti jornades més llargues (demanant més hores complementàries). Segons el sindicat, la pretensió de la patronal d'estendre encara més el contracte a temps parcial demostra "una aposta clara per la precarietat de l'ocupació". Va recordar que així es priva el treballador d'ingressos i també de dret a una prestació d'atur o una pensió més altes en el futur.

Canvis al contracte de formació

L'organització empresarial vol canviar també l'ADN del contracte de formació i ampliar l'espectre d'edat en què es pot oferir als treballadors (ara l'edat màxima són els 30 anys fins que l'atur baixi del 15%). Segons la patronal, el contracte ha de ser també "d'inserció" i incloure aquells treballadors que estan en un procés de reciclatge al mercat laboral. El text del document de la CEOE proposa que l'edat del contracte de formació sigui "prou àmplia per ajustar-se tant a escenaris de readaptació professional com a la realitat de l'atur juvenil i les dimensions del fracàs escolar".

Aquests canvis en l'esperit del contracte de formació i aprenentatge (que també s'ha modificat recentment) haurien de tenir, si més no, un caràcter conjuntural, fins que millori el panorama laboral a Espanya, va insinuar la patronal.

Les propostes de la patronal a l'executiu, però, no van limitar-se a la contractació. També van considerar que la reforma hauria d'haver estat "més ambiciosa" en matèries com els salaris variables, és a dir, donar més flexibilitat per lligar-los a variables com la productivitat, els números de l'empresa i anar diluint el pes de la inflació a l'hora d'actualitzar-los. Segons la patronal, també va perdre's l'oportunitat d'incloure a la nova llei més possibilitats per canviar la distribució dels temps de treball i la mobilitat funcional dins l'empresa.

El document de la CEOE va entrar a valorar l'estat de la negociació col·lectiva a Espanya i va proposar eliminar del tot la ultraactivitat, és a dir, la pròrroga d'un any que dóna la llei per negociar un nou conveni quan l'antic ha caducat. Segons la CEOE, es tracta d'un marge que impedeix agilitzar les negociacions per renovar convenis i adaptar-los a cada context empresarial. Implícitament, la patronal va mostrar-se satisfeta amb els canvis introduïts a la llei, que han permès donar més paper al conveni d'empresa que als d'àmbits superiors com els sectorials. Només entre el gener i l'abril d'aquest any, de fet, s'han registrat 85 nous convenis d'empresa "sense que s'hagi desestructurat la negociació col·lectiva", va defensar la CEOE.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 18/03/2018

Consultar aquesta edició en PDF