Publicitat
Publicitat

Els factors de sostenibilitat a Europa: l'esperança de vida i el rumb econòmic

Espanya

Edat de jubilació: 65 anys que creixeran progressivament fins als 67 anys el 2027.

Factor de sostenibilitat:

Els experts han proposat al govern crear dos nous índexs per actualitzar les pensions. Un, el generacional, per lligar-lo a l'esperança de vida retallant la pensió a mesura que la gent visqui més els propers anys. L'altre, l'indicador que substituirà l'IPC per actualitzar les prestacions cada any tenint en compte el creixement de les pensions i l'evolució dels ingressos del sistema.

França

Edat de jubilació: 62 anys.

Factor de sostenibilitat: La reforma futura del sistema francès apunta a lligar la pensió a l'esperança de vida per la via d'incrementar els anys de cotització necessaris per cobrar el 100% de la pensió. Ara calen 41,5 anys, la qual cosa s'allarga en molts casos més enllà dels 62 anys, l'edat en què els treballadors es retiren. L'informe dels experts proposa a Hollande ampliar els anys mínims exigits fins als 44 anys i canvia el sistema del càlcul per als funcionaris.

Suècia

Edat de jubilació: 67 anys, però hi ha una proposta per allargar-la fins als 69 anys.

Factor de sostenibilitat:

Suècia és l'ideòleg de l'anomenat sistema de comptes nocionals , en vigor des de fa pocs anys. Pren com a base de càlcul de la pensió tota la vida laboral del treballador, acumula cotitzacions i li aplica una rendibilitat fictícia i uns coeficients reductors d'acord amb com va creixent l'esperança de vida (com més creix, més temps cal cotitzat per cobrar el mateix).

Alemanya

Edat de jubilació: 65 anys que s'ampliaran fins als 67 l'any 2029.

Factor de sostenibilitat:

A Alemanya el factor de sostenibilitat està lligat a l'evolució econòmica, en concret, dels sous mitjans. A banda, també es pren com a referència constant la ràtio que hi ha entre cotitzants i pensionistes a cada moment. El mètode de càlcul aboca a una disminució de la pensió mitjana que es vol compensar per la via d'incentivar que les empreses engeguin plans de pensions.

Itàlia

Edat de jubilació: 63 anys i tres mesos els homes i 62 anys i tres mesos les dones.

Factor de sostenibilitat: La reforma que ha entrat en vigor aquest 2013 allarga l'edat legal de jubilació i també el temps exigit per cobrar-ne el 100%, a un ritme de tres mesos per any. Ara calen 41 anys i tres mesos. El sistema de càlcul -sistema de comptes nocionals - és molt complex. S'acumula tota la cotització i s'aplica una rendibilitat fictícia que té en compte factors com el PIB per obtenir la pensió final de cadascú.

Portugal

Edat de jubilació: 65 anys.

Factor de sostenibilitat:

Es lliga directament l'evolució de la pensió a l'increment de l'esperança de vida amb un sistema semblant al que es proposa a Espanya, de manera que la pensió es retallarà a mesura que la gent visqui més. Amb la reforma també s'ha canviat el sistema de càlcul, que ara pren com a referència tota la vida laboral del treballador i no només els últims anys cotitzats. A banda, s'han introduït traves per a l'accés a la jubilació anticipada.