Publicitat
Publicitat

HIPOTEQUES

ERC vol introduir la dació en pagament obligatòria si hi ha clàusules abusives

El partit pretén acordar amb CiU la nova llei de consum per augmentar la protecció als clients de banca

El Govern va voler aprofitar una “escletxa” legal per enfortir els mecanismes de control als bancs en la concessió d’hipoteques. Per això va introduir mesures en aquest sentit en la seva proposta de modificació del Codi de Consum, en un moviment per esquivar les limitacions competencials que té Catalunya pel que fa a la regulació del mercat hipotecari, que està en mans de l’Estat. Ara, però, ERC vol eixamplar aquesta escletxa i proposa a CiU anar més enllà i introduir noves proteccions.

Un d’aquests reforços és la dació en pagament obligatòria -si el deutor la vol- en cas que hi hagi clàusules abusives en les hipoteques, entre altres esmenes per augmentar la protecció dels clients de banca. La intenció d’ERC és aprovar aquesta llei amb CiU, segons fonts del partit republicà, però els dos textos encara estan bastant allunyats. Des de CiU asseguren que encara no han començat a estudiar les esmenes presentades per ERC i que ho faran en les pròximes setmanes.

Entre les esmenes que han presentat els republicans en la tramitació parlamentària de la nova llei s’hi inclouen diversos enduriments de les obligacions dels bancs a l’hora de concedir i executar una hipoteca. El redactat original de la modificació de la llei del Codi de Consum regulava les comunicacions publicitàries bancàries perquè no puguin generar falses expectatives, augmentava les obligacions de transparència en relació a preus i comissions, i establia un tipus màxim d’interessos de demora que no podia superar en 2,5 vegades l’interès legal del diner. A més, es promovia l’ús de la mediació per resoldre conflictes en casos d’execució de l’habitatge habitual, entre altres modificacions.

Arbitratge forçós

La proposta d’ERC manté algunes d’aquestes modificacions, però incorpora, per exemple, que la mediació no sigui opcional sinó obligatòria en aquests casos. “Les administracions públiques catalanes, i de manera especial els serveis públics de consum, han de garantir que, en els casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual com a conseqüència de l’incompliment de la persona deutora, es dugui a terme un procediment de mediació”, que “haurà d’anar adreçat a buscar acords perquè la persona consumidora conservi la propietat de l’habitatge”, diu la proposta de modificació. A més, el text d’ERC també inclou l’obligació de fer un informe d’avaluació social, “amb una anàlisi socioeconòmica del deutor” per veure quines conseqüències tindria un desnonament.

Requisit obligatori

Perquè això sigui efectiu, la proposta implica que com a requisit per concedir hipoteques a Catalunya les entitats bancàries s’hauran d’adherir obligatòriament a l’arbitratge. Això els comportarà deixar d’ingressar alguns diners, perquè la proposta preveu que mentre duri el procés d’arbitratge es paralitzarà la via judicial i també les “conseqüències econòmiques derivades de l’incompliment del contracte”.

Pel que fa a la dació en pagament obligatòria, en cas que s’incloguin clàusules abusives, les esmenes d’ERC preveuen que sigui l’Agència Catalana de Consum (ACC) la que iniciï un expedient sancionador a l’entitat financera que ha inclòs aquesta clàusula. Si l’ACC certifica que en el contracte s’hi han inclòs clàusules declarades abusives en procediments judicials anteriors, obligarà les entitats a oferir l’opció de dació en pagament al client. A més, el text atorga a l’ACC la capacitat de sancionar econòmicament les entitats que hagin inclòs aquestes clàusules, i determina també l’eliminació automàtica del contracte -o fins i tot la seva nul·litat- en cas que les clàusules en siguin “un element essencial”.

Els republicans també pretenen reforçar la protecció dels consumidors pel que fa a productes financers complexos, per evitar casos com els de les preferents. Per això demanen incorporar al Codi de Consum l’obligatorietat de sotmetre els clients d’aquests productes a un test que certifiqui que entenen correctament el que estan comprant. D’aquesta manera, Catalunya s’avançaria a l’adaptació de la directiva europea que obliga els estats de la UE a introduir aquestes avaluacions a la seva legislació.

Fa tres anys el Parlament va rebutjar una proposta de Solidaritat per regular la dació en pagament. Solidaritat defensava aleshores que es podia regular introduint modificacions en el Codi Civil català, per esquivar la falta de competències de la Generalitat en el mercat hipotecari. Aquella vegada, però, la proposta la van rebutjar CiU, el PP i el PSC. CiU va argumentar aleshores que la proposta era discriminatòria per a les entitats bancàries.

La demanda de pisos caurà més, segons Moody’s

L’agència de qualificació de riscos Moody’s considera que la disminució de la població a Espanya, especialment a la franja d’edat d’entre 25 i 35 anys, afectarà negativament la demanda d’habitatge. Això se sumarà a la crisi del sector immobiliari, que encara esta paint els excessos de la bombolla immobiliària. Segons un informe de l’agència publicat la setmana passada, la demanda de primer habitatge es veurà llastada en el futur per causes demogràfiques, ja que en la pròxima dècada la població espanyola caurà en 2,6 milions de persones. Com que al mercat encara hi ha milions d’habitatges buits, segons Moody’s falten anys perquè s’equilibri l’excés d’oferta.

L’agència també assenyala, en un altre informe, que després de set anys d’ajustos el preu de l’habitatge a Espanya encara no ha tocat fons, i adverteix de l’impacte negatiu que té la morostitat en la qualitat creditícia dels bancs. Segons les dades que recull Moody’s, la morositat bancària es va incrementar al 37,05% en l’últim trimestre del 2013, quatre punts més que a l’inici del període. Per tot plegat, l’informe afirma que el preu dels pisos seguirà caient durant aquest any, cosa que repercutirà negativament en els balanços dels bancs.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 10/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF