Publicitat
Publicitat

BALANÇ

Balears perd corrent

Des del 2008 la demanda d'energia elèctrica a les Balears ha caigut un 8,3% per la crisi i les noves polítiques d'estalvi

La instal·lació d’un cable submarí de connexió entre les xarxes elèctriques de la Península i el sistema Mallorca-Menorca, i la seva entrada en servei a partir de desembre de 2011, ha significat un abans i un després radical en el panorama energètic a l’Arxipèlag. Fins aquell moment, tota l’electricitat que es consumia a Mallorca i a Menorca s’havia de generar a les centrals de les Illes, amb un evident problema d’escala quant al rendiment de les instal·lacions i la seva petjada ambiental. A més, tot això es traduïa en apagades i caigudes del servei en moments de sobre-demanda, de fallada tècnica a les centrals o en els sistemes de transport del fluid elèctric.

L’aportació de l’energia elèctrica produïda a la Península, i que arriba per cable -que travessa la Mediterrània- a l’estació de Santa Ponça des de Sagunt, ha pal·liat algunes de les mancances del sistema elèctric insular. Red Eléctrica Española (REE) és l’ens encarregat de gestionar el transport de l’energia elèctrica. El seu director d’Operacions a Balears, Ramón Granadino, considera que després de dos anys complerts de funcionament, l’enllaç elèctric “ha acomplert els seus tres grans objectius: reduir el cost de generació a les Illes, augmentar la seguretat del subministrament i reduir les emissions de C02”.

L’any passat, l’enllaç elèctric va aportar el 23% del total de la demanda elèctrica de Balears. La resta d’electricitat consumida a tot l’Arxipèlag es continua generant a les centrals de carbó, gas, fuel o de cicle combinat. “És recomanable que totes les illes mantinguin capacitat de generació suficient per garantir la demanda del 100%, en cas d’avaries”, afirma Granadino, tot i que reconeix que “l’entrada en servei de l’enllaç submarí amb la Península retarda la necessitat de construir noves plantes de generació a Balears”.

La posada en marxa de la connexió entre els sistemes elèctrics culminava cinc anys de feina i, a més a més, una vella reclamació social. Però, paradoxalment, aquesta infraestructura ha arribat just en un moment de baixada continuada del consum elèctric.

La crisi estimula l’estalvi

Particulars i empreses cerquen abaratir la factura elèctrica

El 2008 és, encara a dia d’avui, l’any rècord del consum elèctric a Balears. Prop de 6.100.000 MW/h en total. I el 12 d’agost d’aquell any, a les 10 del vespre concretament, es visqué el moment amb la punta de demanda més alta en la història del subministrament elèctric a Balears: 1.226 MW/h. L’especial configuració dels sectors productius a les Illes, enfocats al turisme de temporada, fa que, al contrari que altres comunitats més industrialitzades, a Balears les puntes anuals de consum elèctric es produeixin sempre entre els mesos de juliol i agost.

Però des d’aleshores, la corba del consum ha acumulat sis anys de descensos -amb l’excepció de 2012-, que sumen un 8,3% de pèrdua de demanda elèctrica. Des de REE, Ramón Granadino apel·la a la crisi per explicar aquesta davallada, però creu que també són “variables que es poden justificar pels canvis de climatologia” en relació a hiverns menys freds i estius benignes.

El gran canvi que s’ha experimentat en els darrers “dos o tres anys” ha estat “l’ajustament en les instal·lacions domèstiques i també en les hoteleres”. Segons Granadino, “quan anaven les coses bé, ningú es preocupava del cost de l’energia; ara, sí”. Aquest fet es palesa en les peticions domèstiques per ajustar la potència elèctrica contractada a les necessitats reals de l’habitatge, la implantació de sistemes de plaques fotovoltaiques per a l’encalentiment d’aigua sanitària, l’ús de sistemes d’enllumenat de baix consum i la racionalització dels equips de climatització.

Tot i amb això, el consum elèctric a Balears durant els tres primers mesos de 2014 incrementa la seva tendència a la baixa si es compara amb el mateix període de 2013, amb un davallada del -4,4%. La previsió que REE efectua per a enguany situa la punta de demanda en els mateixos valors de 2008 com a màxim. El cap d’Operacions de la companyia a Balears apunta cap a un “estiu de demanda alta, amb afluència de turistes i calor, però no creiem que pugui arribar gaire més amunt” que els valors de 2008.

Les renovables s’encallen

Tan sols suposen el 3% de la demanda elèctrica de les Illes

L’aposta per a la generació elèctrica ambientalment sostenible a les Balears no avança. No hi ha nous projectes de parcs eòlics ni solars. L’aportació del conjunt de les energies netes -eòlica, solar, tèrmica renovable i cogeneració- a les Illes va suposar l’any passat un 2,9% de la demanda elèctrica total, un percentatge inferior al de la majoria de les comunitats de l’estat espanyol, i la seva presència encara decau un -6,4% més en els tres primers mesos de l’any.


PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 18/03/2018

Consultar aquesta edició en PDF