Publicitat
Publicitat

L’EDITORIAL

Les dificultats per retenir talent i crear llocs de treball

En demografia, com sol explicar l’experta Anna Cabré, no es pot ser catastrofista ni tampoc valorar les dades sense tenir en compte l’efecte humà. Les últimes dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística confirmen un descens pronunciat de la població balear, i també de l’espanyola, provocat principalment per la marxa d’estrangers als seus països o a d’altres a causa de la crisi econòmica. Balears va tancar el 2013 amb 1,1 milions d’habitants, un 0,1% menys que el 2012, any en què també hi va haver un lleuger descens de la població. Tenint en compte que encara hi ha més naixements que defuncions, aquesta baixada de població és deguda principalment a gent que ha abandonat el país. La gran majoria són estrangers, però també hi ha locals que han optat per anar a cercar feina a altres llocs.

Tres anys seguits de baixada sembla l’inici d’una tendència que trenca amb una dècada durant la qual l’ascens havia estat espectacular. En els últims 10 anys la població ha crescut amb gairebé 150.000 persones. En molt bona part a causa d’una onada migratòria que encara estam paint, i també per un augment en l’índex de natalitat. És, doncs, una baixada relativa que està compensada pel fort augment dels anys precedents.

No era lògic que es prolongàs indefinidament el fort creixement, però el descens dificulta el sosteniment d’alguns pilars de l’estat del benestar. Serà una dada que caldrà tenir en compte a l’hora de calcular els serveis, educatius i sanitaris, que necessitarem en els pròxims anys.

El que sí que mereix una reflexió és que molts cops parteix gent molt preparada, formada aquí amb molt d’esforç i que no troba la manera d’aportar a la societat els seus coneixements i talent. El país que els ha format els falla, a ells i a ell mateix, just quan podrien i voldrien aportar el que han après. Tant si els que se’n van són immigrants arribats fa uns anys com ciutadans nascuts a Balears que no troben feina, el drama de qui es veu forçat a emigrar és el que realment importa. Les xifres demostren la gravetat de la crisi i la feblesa de la nostra economia per atreure treballadors i retenir el talent.