Publicitat
Publicitat

Un fàrmac més eficaç per tractar la sida

Científics d’IrsiCaixa investiguen un producte que pot bloquejar el virus i n’evita les resistències

Un estudi publicat a la revista The Lancet aquesta setmana ha demostrat l’alta eficàcia d’un nou fàrmac contra el VIH que ja està aprovat als EUA, al Canadà, a Austràlia i a Europa, i que a Espanya està en procés d’autorització i comercialització. En aquest estudi hi han participat investigadors de tot el món, entre ells de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i de la Fundació Lluita contra la Sida de la Unitat de VIH de l’Hospital Germans Trias de Badalona. També han participat en l’estudi investigadors dels hospitals Virgen del Rocío, a Sevilla, 12 de Octubre, a Madrid, i els catalans Hospital Clínic i Hospital de Bellvitge.

El fàrmac, el principi actiu del qual rep el nom de dolutegravir, evita que el VIH es multipliqui perquè impedeix que l’ADN viral s’integri al material genètic de les cèl·lules immunitàries humanes diana. Pertany a la família dels fàrmacs coneguts com a inhibidors de la integrasa.

Primera línia

Alguns resultats recents ja han demostrat que el dolutegravir és superior a altres fàrmacs que actuen mitjançant altres mecanismes i que la seva tolerància, seguretat i eficàcia és similar a la d’altres fàrmacs que actuen mitjançant el mateix mecanisme. El nou estudi demostra que en els pacients que comencen tractament per primera vegada presenta importants avantatges, ja que no s’ha observat, fins ara, que apareguin resistències, que és un dels grans problemes a què s’exposen els pacients quan el VIH desenvolupa mutacions que el fan resistent als fàrmacs.

Segons el director d’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, que és el primer autor de l’article, “l’estudi impactarà en la pràctica clínica, ja que posicionarà els inhibidors de la integrasa com la primera línia de tractament”. Actualment, els tractaments antiretrovirals que es recomanen als pacients inclouen, almenys, tres fàrmacs de dues famílies diferents, és a dir, que actuen bloquejant el cicle d’infecció mitjançant mecanismes diferents. En el cas dels pacients que han d’iniciar tractament antiretroviral per primera vegada, el més habitual és que se’ls recomani l’ús de dos fàrmacs que bloquegin el cicle d’infecció en el moment en què el material genètic viral passa d’estar en forma d’ARN a ADN.

Eficàcia i tolerància

Estudis anteriors han comparat el dolutegravir amb altres tractaments en pacients que comencen a prendre antiretrovirals per primera vegada. Els resultats demostren que aquest fàrmac, que es pren una vegada al dia en els pacients que no han tingut mai fracassos terapèutics, és més eficaç que altres fàrmacs de la família dels inhibidors de l’RT no anàlegs.

També s’ha demostrat que presenta una tolerància, seguretat i eficàcia similar al fàrmac raltegravir pres dues vegades al dia, que actua amb el mateix mecanisme: inhibint la integrasa. No obstant això, quan es va comparar amb aquest últim fàrmac, es va observar que amb el dolutegravir no es va desenvolupar cap resistència, mentre que en pacients que prenen per primera vegada altres fàrmacs que actuen mitjançant el mateix mecanisme, com el raltegravir o l’elvitegravir, és habitual que es desenvolupin resistències. En l’estudi, anomenat Flamingo, hi han participat 484 pacients de 64 centres de recerca d’Europa, els EUA, Xile i Puerto Rico. Espanya va ser el segon país, per darrere dels EUA, que més pacients va incloure en l’assaig.