Publicitat
Publicitat

Se cerca perfil per al director del Principal

Serà la primera qüestió que el Consell sotmetrà a l’opinió del ciutadans

Tot coincidint amb la celebració de la diada de Mallorca, el pròxim 12 de setembre, el Consell donarà el ‘sus’ a la campanya de participació ciutadana que els partits que formen part del Govern insular (PSOE, MÉS i Podem) es varen comprometre a encetar en el decurs dels primers mesos de legislatura. La iniciativa inclourà accions informatives presencials per part del personal del Consell i la posada en funcionament d’una pàgina web ad hoc a l’abast de tots aquells que vulguin opinar sobre els temes que se sotmetin a debat. La primera d’aquestes qüestions serà sobre el perfil i les característiques que ha de reunir el responsable futur del teatre Principal, un dels símbols de la cultura mallorquina.

Els ciutadans podran dir-hi la seva obertament en un fòrum que canalitzarà i moderarà personal del mateix Consell. A partir d’aquestes aportacions la institució elaborarà les bases d’un concurs públic a través del qual es triarà el pròxim director de l’esmentat espai escènic.

Des del Consell volen apostar de manera decidida pel teatre Principal de Palma durant aquesta legislatura, i no només com a contenidor cultural, especialment d’art dramàtic, sinó com a motor de tota la xarxa de teatres públics de Mallorca. La idea, convertida pràcticament en quimera durant els darrers anys, és que els espectacles que s’estrenen al Principal, i específicament els de producció pròpia, no morin en aquest espai, sinó que puguin ‘girar’ pel mapa escènic de tota l’illa. És una reclamació del sector i gairebé una oda a la lògica.

L’assoliment d’aquest objectiu implicaria una contribució impagable a la consolidació d’una indústria teatral mallorquina, actualment ferida de mort per la manca de planificació i les retallades en els pressuposts de Cultura que les institucions han duit a terme durant els darrers anys.

Noms

Mentre es concreten els mèrits que ha de reunir el responsable del teatre Principal, el sector de les arts escèniques ja ha començat a opinar, de manera més o menys pública, sobre qui hauria d’agafar-ne les regnes.

D’una banda, hi ha actors i companyies que apostarien per un perfil amb experiència a la gestió d’altres teatres, com ara Tomeu Amengual (director del Teatre de Manacor) o Carles Molinet (director del Teatre del Mar). D’altra banda, n’hi ha d’altres que opinen que s’ha de cercar algú que, independentment que hagi gestionat o no, tengui una visió ‘trencadora’ de les arts escèniques per fer del Principal un espai innovador.

Eixos

Més enllà d’aquest primer debat que vol llançar la institució, els tres eixos sobre els quals orbita la campanya de participació ciutadana del Consell de Mallorca són -responent al perfil ideològic de les formacions polítiques que formen el pacte insular d’esquerres- la cultura, el medi ambient i els serveis socials.

En el decurs de la present legislatura, els responsables del Consell aniran proposant temes per al debat ciutadà, bàsicament a través de les xarxes socials, i recollint les conclusions d’aquests amb l’objectiu de després traslladar-les i executar les polítiques i les actuacions concretes.