Publicitat
Publicitat

Mesclar illes per crear

La Conselleria de Cultura del Govern intensificarà l’intercanvi interinsular i col·laborarà amb espais i projectes que reuneixin artistes i autors dels territoris que formen les Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports col·laborarà econòmicament amb aquells espais culturals que programin creadors de més d’una illa o de totes i impulsarà la circulació d’espectacles i altres esdeveniments culturals entre els diferents territoris insulars. La iniciativa va dirigida a tots els espais que vulguin formar xarxa i a totes les illes, però principalment a les illes petites, per tal que puguin rebre el que s’està fent als altres territoris insulars i oferir al mateix temps el que s’està produint dins el seu propi territori. El projecte complementa el programa TalentIB, d’ajuts a la mobilitat entre les diferents illes i cap a l’exterior, que en breu tindrà noves línies, com ara la d’arts visuals.

Segons la consellera Fanny Tur, es tracta que Can Ventosa a Eivissa, Can Saura a Menorca i el teatre Principal d’Inca -quan s’inauguri- per exemple incloguin a les seves temporades concerts, obres escèniques o exposicions elaborades per menorquins, formenterers, eivissencs o mallorquins. L’objectiu és ajudar a crear xarxes estables de programació més enllà de cada illa, facilitar el coneixement i l’intercanvi dels creadors de tot l’Arxipèlag i ampliar l’horitzó temporal i territorial d’una producció o projecte. Tot plegat, recorda Tur, “en el marc de les competències de promoció exterior i intercanvi entre illes que té el Govern, tenint en compte que les competències de promoció cultural dins cada illa són dels consells”. Es tracta, tanmateix, de “consolidar i condicionar la implicació de la Conselleria en aquests espais públics i patronats en aquesta línia d’actuació i competència.

Com a exemple concret d’activitats que podrien encabir-se en aquesta nova línia hi hauria la producció teatral que es realitza amb motiu de l’Any Calbó, que es va presentar divendres a Sant Lluís. El muntatge està dirigit per Pitus Fernández, té actors mallorquins i forma part de la programació de la pròxima edició de la Fira B!. També s’integraria en aquest projecte de la Conselleria l’exposició d’Erwin Bechtold, artista de primer nivell que resideix des de fa dècades a Eivissa, que es va presentar fa uns dies a la capella del Roser de Ciutadella, està comissariada pel mallorquí Lluís Socias i té el patrocini de la mateixa Conselleria. Un tercer exemple seria l’exposició de Vicent Ferrer Guasch, amb motiu del centenari del naixement del pintor, que ha estat organitzada per l’Ajuntament d’Eivissa amb el patrocini de la Conselleria i que el pròxim desembre viatjarà a Binissalem.