RETALLADES
Portada 12/05/2015

El TSJIB obliga el Govern a readmetre o indemnitzar el naturalista del Parc Natural de l'Albufera

L'Ibanat, que pot presentar recurs de cassació contra la sentència, té 5 dies per decidir si Pere Vicens torna a la feina o si li paga 70.360 euros

Mercè Pinya
2 min
Pere Vicens treballava a s'Albufera des de 1988.

PalmaL'extingida empresa pública Espais de Natura, que depèn de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de Biel Company, acomiadà el 2012 de manera improcedent qui aleshores era el naturalista del Parc Natural de l'Albufera. Pere Vicens, que havia exercit durant 22 anys com a naturalista en aquest espai natural, era acomiadat el desembre de 2012 juntament amb 22 treballadors més, que se n'anaren al carrer sense cap indemnització.

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha anul·lat la sentència que dictà en primera instància el Jutjat Social número 2 de Palma i que reconeixia la decisió de l'Administració i fixava una indemnització de 8 dies per any treballat. Ara, la Sala Social del TSJIB considera que s'ha de revocar aquella sentència i deixar-la sense efecte, i declara improcedent l'acomiadament de Vicens i que “en el termini de cinc dies des de la notificació d'aquesta resolució opti entre indemnitzar-lo amb la quantitat de 70.360 euros, o el readmeti en iguals condicions de treball, i en aquest cas, amb l'abonament dels salaris de tramitació des de la data de l'acomiadament fins a la notificació de la sentència, a raó de 63,56 euros”, xifra que suma més de 50.000 euros.

“No estic ni content ni trist, estic cansat”, ha declarat a l'ARA Balears el reconegut naturalista després de conèixer el dictamen del tribunal. Assegura que se sent alleujat pel fet que hagi de ser l'Administració la que hagi de decidir si el readmet o no. “La pilota és a la teulada de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Si vol persones competents i em vol, jo hi torn. Si no, els sortirà més car. Bé, ens sortirà més car a tots els ciutadans. Que ho decideixin, i sobretot que pensin que els doblers no són seus”, ha afegit.

Vicens era delegat sindical d'Espais de Natura quan fou acomiadat i la setmana abans que se li comunicàs que el feien fora havia publicat una carta en els diaris denunciant la primera fase d'acomiadaments que havia començat poc després de l'arribada de Biel Company al càrrec.

Recurs de cassació

L'Ibanat, l'empresa pública que amb l'extinció d'Espais de Natura absorbí les seves funcions, té ara 10 dies per presentar un recurs de cassació “per a la unificació de doctrina” contra aquesta sentència. El TSJIB permet aquest extrem atesa la rectificació de la doctrina per part del Tribunal Suprem sobre l'extinció de contractes d'interinitat per vacant derivada de l'amortització de la plaça, que els fa extensibles als contractes “indefinits no fixos”. “Ens trobam davant un treballador indefinit no fix i l'amortització de la plaça que ocupava no permet la vàlida extinció del contracte de treball per aplicació de l'article 49.1 b de l'Estatut dels Treballadors”, com sosté l'Ibanat, diu el TSJIB, que considera que com que no se superaren els llindars per fer un acomiadament col·lectiu com demostra la sentència de primera instància, s'haurien d'haver seguit els tràmits de l'acomiadament objectiu, cosa que no succeí.

En cas que l'Administració decideixi presentar-hi el recurs de cassació, el TSJIB l'obliga a justificar que abans ha ingressat en el compte corrent de dipòsits del tribunal l'import de la condemna o bé un aval bancari en què es faci constar la responsabilitat solidària de l'avalista.

stats