EDUCACIÓ
Portada 07/10/2015

Educació rebaixarà dues hores de classe setmanals als alumnes d'ESO i Batxillerat

March presenta els nous currículums LOMQE per al curs 2016/17 i assegura que “estan en el límit del que permet la llei”

Mercè Pinya
5 min
Martí March i Antoni Morante esperen rebre "moltes aportacions" de la comunitat educativa. CAIB

PalmaEls nous currículums d'Ensenyament Secundari Obligatori que ha elaborat la Conselleria d'Educació per adaptar-se a la LOMQE i que substitueixen els aprovats per Núria Riera el mes de maig –just a final de legislatura i que s'han aplicat aquest curs– preveuen reduir l'horari setmanal dels alumes de 32 hores de classe a 30. La reducció es fa per “racionalitzar” l'horari de l'alumnat d'aquesta etapa educativa, ja que a les Illes Balears el nombre d'hores que fan està per damunt de la mitjana estatal. “Quan un alumne de 12 anys passa de sisè de Primària a primer d'ESO té horaris excessivament llargs, ha de fer més hores de cop i això afecta negativament el seu rendiment”, ha explicat aquest dimecres el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante. “Està demostrat que fer set hores de classe baixa el rendiment dels alumnes de manera significativa”, ha afegit. Els estudiants d'ESO passaran així de fer quasi sis hores i mitja diàries a sis.

També es preveu una reducció d'hores de classe a 1r de Batxillerat, on la càrrega lectiva passaria de 34 hores setmanals a 32, “encara per damunt de la majoria de comunitats autònomes, que solen fer 30 hores de classe setmanals”, adverteix Educació.

“Garantim que aquesta disminució d'hores no afectarà negativament en les plantilles de professorat. És un compromís que adquirim”, ha assegurat Morante, que ha reconegut preocupació dels sindicats en aquest sentit.

Hores de lliure disposició

Aquesta és només una de les novetats que la Conselleria d'Educació ha inclòs en el primer esborrany dels nous currículums de Primària, Secundària i Batxillerat i que ja han estat remesos a tots els centres, sindicats, Assemblea de Docents, associacions de pares i mares, patronals de l'ensenyament concertat... perquè els estudiïn i hi presentin les aportacions o esmenes pertinents.

En aquest sentit, la proposta de la Conselleria proporciona més autonomia als centres pel que fa a la distribució horària dels currículums, que preveuen 16 hores i mitja de lliure disposició per als centres al primer cicle de Primària (5,5 hores per a cada curs), 13,5 al segon cicle de Primària (4,5 hores per a cada curs), 3 hores a primer i segon d'ESO i 2 hores a tercer d'ESO.

“Hem intentat anar al límit del que marca la llei amb determinades assignatures i per intentar afavorir la innovació metodològica. L'Administració ha de donar confiança als centres”, ha dit Morante. De fet, la intenció d'Educació és que els centres educatius utilitzin aquestes hores de lliure disposició per a projectes d'innovació, tot i que en el cas que no es vulguin destinar aquestes hores a projectes interdisciplinaris, també es podran destinar a reforçar les altres assignatures, això sí, sempre tenint en compte que les hores de català i de castellà han de quedar igualades.

Desdoblaments a totes les classes d'anglès

A Primària es recuperen els cicles i 1r, 2n i 3r passen a formar el primer cicle, mentre que 4t, 5è i 6è el segon. A ESO les assignatures de tecnologia i les matèries artístiques (educació plàstica i música) tornen a ser obligatòries. Una altra novetat significativa a aquesta etapa és també que l'anglès no es veurà reforçat amb més hores lectives, però sí que es faran desdoblaments de totes les hores a partir de 15 alumnes. Així, les classes tindran entre 8 i 15 alumnes, cosa que “permetrà reduir les ràtios i millorar la qualitat de l'ensenyament, perquè aquest és l'element que té incidència més directa en l'aprenentatge d'una llengua”. Igualment, es preveu que les programacions de les assignatures de llengua i literatura catalana i llengua i literatura castellana es facin de manera coordinada, atesa la coincidència en molts dels continguts. Pel que fa a les matemàtiques de 3r d'ESO, que la LOMQE obliga a dividir entre matemàtiques aplicades i matemàtiques acadèmiques per diferenciar ja els alumnes, la intenció de l'equip de Martí March és que se'n mantingui la diferenciació formal –és a dir, de nom–, però que els continguts siguin exactament els mateixos i evitar així la seva segregació a partir de 2n d'ESO i que “no hagin de triar una opció tan prest que els pugui condicionar el futur”, ha explicat Morante.

A Batxillerat la principal novetat, a banda de la reducció horària, és la recuperació de la història de la filosofia com a assignatura obligatòria per a tots els alumnes de segon de Batxillerat, mentre que en els currículums que va fer l'anterior Govern només ho era per alguns itineraris. Si bé s'eliminen aquí les hores de lliure disposició, s'hi incrementa el nombre d'hores de matèries troncals d'adopció.

Uns currículums per “no estar paralitzats”

Martí March vol que els nous currículums de Primària, Secundària i Batxillerat es facin mitjançant un procés participatiu, que es debatrà a la Mesa Sectorial d'Educació i al Consell Escolar de les Illes Balears. El procés es calcula que s'estendrà fins als sis mesos, encara que “l'anterior durà tres mesos perquè s'escurçaren al màxim els terminis” per evitar-hi la participació, ha apuntat Morante. A més, el director general assegura que compleixen amb el “compromís” d'esmenar els aspectes que havien estat qüestionats pel Consell Escolar i la comunitat educativa respecte dels currículums de Riera.

Es dóna la paradoxa que el Govern que tramita aquests nous currículums s'ha manifestat en contra de la LOMQE i a favor de la seva derogació. En aquest sentit, el conseller d'Educació assegura que la proposta de currículums que han elaborat “va al límit del que permet la LOMQE”, atès que recupera assignatures marginades i augmenta l'autonomia dels centres augmentant les hores de lliure disposició. “Partim de la LOMQE, però anam més enllà”, ha dit March, que insisteix que és el “moment de començar a plantejar un debat pedagògic” que permeti determinar “què necessitam” i signifiqui la “recuperació de la normalitat”.

Els càlculs d'Educació són que el mes de març ja es disposi d'una redacció definitiva i que ja s'apliquin al curs 2016-17. Aleshores la LOMQE pot ser història, però també pot continuar tan viva com ara mateix. “Aquesta feina l'hem de fer igualment; si les circumstàncies són diferents, ja es veurà, però no volem quedar aturats”, ha reconegut Morante. Apunten que les “línies mestres” del que s'ha plasmat en l'esborrany de nous currículums “continuaran amb qualsevol marc legislatiu”.

“No hi pot haver un buit”, ha afegit Martí March, que ha tornat a recordar que “en el cas que hi hagi canvis, no es pot fer per decret llei, de manera ràpida i sense participació”.

Distribucions horàries per cicles.
1r cicle ESO
2n cicle ESO
Batxillerat.
stats