Política 31/05/2018

L’OCB contraataca: les parts i quarts de Salom amb el català

L'entitat demana a la delegada del govern a les Illes Balears que "respecti" la Constitució Espanyola en matèria lingüística i que comenci "l'equilibri" entre les llengües en allò que depèn d'ella

Ara Balears
2 min
Imatge d'arxiu de Maria Salom. / ARA BALEARS

PalmaL'Obra Cultural Balear (OCB) va demanar aquest dimecres a la delegada del govern a les Illes Balears, Maria Salom, que "respecti" la Constitució Espanyola en matèria lingüística i que comenci "l'equilibri" entre llengües en allò que depèn d'ella.

L'entitat va recordar a Salom que la Constitució Espanyola estableix que les altres llengües diferents de la castellana siguin oficials d'acord amb els estatuts. Així mateix, va denunciar que el formulari d'entrada de viatgers que es posa a disposició dels establiments comercials no es troba en català.

Aquest document és requerit per la llei de protecció de la seguretat ciutadana, que obliga les persones físiques i jurídiques que exerceixin activitats rellevants per a la seguretat ciutadana, com les d'hostalatge, a tenir un registre documental en el qual hauran de quedar reflectides les entrades de viatgers. Amb els impresos o fulls de registre en què es registren els viatgers es confecciona un llibre de registre que haurà d'estar a disposició en tot moment de les forces i els cossos de seguretat. Segons l'OCB, en el cas de les Illes Balears, els impresos estan únicament en castellà.

L'entitat va criticar també que només estiguin en castellà les dues webs on es pot transmetre telemàticament la informació continguda en els fulls de registre, al centre de processament de dades de la Direcció General de la Policia Nacional o al de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Hi ha, així mateix, un domini no oficial en què es pot disposar del formulari d'entrada de viatgers en alemany i anglès.

Amb tot, no és possible trobar una versió en català d'aquest full de registre posat a disposició dels usuaris per part de l'administració de l'Estat, competent en matèria de seguretat a les Illes Balears. Sí que se'n troba, en canvi, una versió en català, a més de castellà, anglès i francès, a Catalunya, que té competències en matèria de seguretat (en aquest àmbit concret se n'ocupen els Mossos d'Esquadra).

Per tot això i atenent les queixes rebudes per part d'empresaris titulars d'establiments d'hostalatge, l'OCB insta la delegada del govern, Maria Salom, que posi fi immediatament a aquesta discriminació lingüística dels ciutadans de les Illes Balears. La Constitució Espanyola, en el seu article 3.2, estableix que les altres llengües diferents de la castellana seran oficials d'acord amb els seus estatuts. D'acord amb allò que preveu l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, "la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial" (art. 4.1), i "tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l'idioma" (4.2).

L'entitat també va voler recollir les declaracions de Salom en una roda de premsa de dia 8 de maig, a propòsit del recurs interposat per part de l'Advocacia de l'Estat contra la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Pollença. La delegada del govern a les Balears va afirmar que cal "vetllat perquè les dues llengües cooficials tinguin el mateix valor", i que "la regulació de la cooficialitat lingüística no pot imposar la primacia d'una de les llengües oficials en relació amb l'altra, ni suposar una postergació o menyscapte d'alguna d'elles". Per aquest motiu, l'OCB va demanar a Salom que sigui coherent amb les seves paraules i que comenci aquesta tasca a favor de l'equilibri entre les dues llengües cooficials a l'administració perifèrica de l'Estat.

stats