'Fake news'
Política 13/05/2021

El CIS s'equivoca: al País Basc i a Astúries no governa per llei la força més votada

El baròmetre postelectoral planteja als catalans si volen reformar l'Estatut per introduir aquesta opció a Catalunya

2 min
El president del CIS, José Félix Tezanos

BarcelonaPodria haver sigut una pregunta més del qüestionari, però les premisses falses que ha triat el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per formular-la l'han convertit en l'enèsima polèmica en què es veu immers l'institut dirigit per José Félix Tezanos. "¿Vostè creu que s'hauria d'aprovar una reforma de l'actual Estatut per possibilitar que, sigui quin sigui el resultat de les eleccions, governi el partit que ha obtingut més vots i escons, com es planteja en els estatuts autonòmics del País Basc i Astúries? Un 49,9% dels catalans ho veurien bé. El problema és que ni l'estatut basc ni l'asturià preveuen que governi la força més votada sinó que, com el català , insten els candidats a sumar majoria als Parlaments i, en cas contrari, obliguen a repetir les eleccions.

L'estatut basc preveu en la seva disposició transitòria primera que "si en el termini de seixanta dies des de la constitució del Parlament no s'ha escollit president del govern, es procedirà a la dissolució de la cambra i a la convocatòria de noves eleccions". El redactat és molt similar al de l'estatut asturià, que en el seu article 32 explicita que "si transcorregut el termini de dos mesos a partir de la constitució de la Junta cap candidat ha sigut escollit, la Junta General electa quedarà dissolta, i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions". Una pegunta que, tenint en compte la situació de bloqueig, podria ser pertinent ha passat a ser, doncs, una font d'informació falsa.

I això que el CIS tenia opcions de preguntar el mateix fent servir un exemple vàlid perquè hi ha una comunitat autònoma que sí que preveu que governi la força més votada en cas que no hi hagi acord parlamentari. A l'estil del que passa als ajuntaments, l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia de Castella-la Manxa fixa que, "en el supòsit de no arribar a la majoria necessària, es tramitaran sense debat successives propostes i si cap d'elles arribés, en el termini de dos mesos, a assolir la majoria simple, quedarà automàticament designat el partit que tingui el nombre d'escons més alt".

stats