Publicitat
Publicitat

El TSJ valencià arxiva la denúncia contra Fabra per continuar pagant el salari als treballadors de RTVV

L'alt tribunal segueix el criteri de la fiscalia i desestima la denúncia per malversació en entendre que el president "no té al seu càrrec directe cabals públics"

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha decidit arxivar la denúncia presentada per un particular contra el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, pel pagament de salaris a empleats de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tot i que des del dia 29 de novembre estan sense treballar en considerar que aquest fet no revesteix caràcter delictiu.

La decisió de la sala s'ha adoptat seguint el criteri de la Fiscalia ja que cap dels dos òrgans considera que els fets denunciats són constitutius del delicte de malversació de cabals públics que li atribuïa el particular en la denúncia, segons consta en l'acte d'aquest mateix dijous facilitat pel TSJ valencià.

En el seu criteri, el fiscal al·legava que de les dades contingudes en la denúncia "ja s'especifica l'absència de l'element subjectiu del tipus" ja que el denunciant adverteix que la decisió sobre els fets denunciats "no és presa pel denunciat sinó per la direcció de RTVV" i afegia que resulta impossible l'atribució subjectiva d'autoria a qui no participa en la decisió.

En aquesta línia, assenyalava que la consideració ètica sobre el possible retret dels actes denunciats "no pot determinar la sanció penal del fet, amb independència de l'opinió personal del denunciant, si en la conducta no concorren rigorosament els elements típics integradors de la figura delictiva". Així mateix, considera que és obvi que els cabals per satisfer els pagaments de RTVV, pel funcionament comptable de les administracions públiques, "no estan a càrrec del president de la Generalitat".

La sala, seguint aquest criteri, arxiva la denúncia per "inexistència" de fets que puguin ser constitutius de delicte ja que no s'aporta un element que corrobori que la direcció de RTVV va actuar a proposta "directa" de Fabra i perquè el president de la Generalitat Valenciana no té al seu càrrec directe cabals o efectes públics "sinó que els tindrà la direcció responsable de la referida RTVV".

A més, sosté que la decisió d'abonar els salaris dels treballadors sense contraprestació laboral "no comporta en els termes exigits pel tipus penal que s'hagi destinat a usos aliens a la funció pública els cabals o efectes". En aquesta línia, i donada la "conflictivitat sociolaboral" existent en aquest cas, considera que tampoc concorre l'aspecte subjectiu de la intencionalitat exigida "amb independència del resultat de les accions exercitades o la valoració que al denunciant o alguns ciutadans pugui semblar el relatat en la denúncia".

Dubtes sobre el permís retribuït

El jutjat d'instrucció número 20 de València havia incoat diligències prèvies després de rebre una denúncia d'un particular contra Fabra i posteriorment les va remetre al TSJ valencià amb l'informe favorable del fiscal. En la denúncia, aquesta persona demanava a l'òrgan competent que es comprovés la "il·legalitat" del permís retribuït concedit als treballadors de RTVV –sense emetre des del 29 de novembre passat–, la impossibilitat de qualificació com a salari de les quantitats abonades i el "frau davant la Seguretat Social per simulació de contracte".

Entre altres peticions, el denunciant sol·licitava la testifical del representant de RTVV perquè indiqués les motivacions rebudes per "assumir" les "il·legals mesures"; la declaració de Fabra perquè detallés les actuacions ordenades després del tancament i reclamava que les quantitats "il·legalment abonades" siguessin "sostretes" dels béns particulars del president de la Generalitat Valenciana com a responsable.

Així mateix, argumentava que el que s'havia pretès en aquest cas era "emmascarar una relació laboral sens dubte inexistent per no comportar prestació laboral alguna" i que el permís retribuït –que afecta uns 1.500 empleats– no està contemplat en el conveni col·lectiu.