El Parlament aprova la Llei de consultes

La Cambra no ha validat cap de les esmenes d'El Pi, el PP i Ciutadans

El Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei de consultes i processos participatius de les Illes Balears,  una normativa que possibilitarà una major implicació dels ciutadans de les Illes en els problemes que els toquen de prop, mitjançant la convocatòria de referèndums als ajuntaments i de consultes populars a escala insular i autonòmica.

La llei de consultes consta de tres eixos principals: els referèndums, les consultes populars i altres processos participatius, com les audiències públiques.

Els referèndums només podran ser d’àmbit municipal, i tindran mecanismes i garanties semblants als de qualsevol convocatòria electoral, com un cens de votants i una junta. El resultat serà vinculant i es podran convocar per iniciativa institucional o popular, encara que serà necessari demanar autorització a l’Estat. En el segon cas, farà falta que un mínim de ciutadans subscrigui la iniciativa perquè sigui sotmesa a votació. Aquest mínim dependrà del nombre d’habitants del municipi.

Les consultes ciutadanes es podran dur a terme tant a escala municipal com a escala insular i autonòmica. El seu resultat no serà vinculant i només hi podran participar les persones que s’hagin inscrit en un registre.

Crítiques a la normativa

La Cambra no ha donat llum verda a cap de les esmenes que El Pi, el PP i Ciutadans mantenien encara vives. El diputat del PP Juan Manuel Lafuente ha considerat que les matèries de les consultes populars no haurien de "desbordar l'àmbit de competències de les administracions convocants". "No s'ha d'enganar la gent ni treure profit polític d'això. La participació ciutadana s'ha de dur a terme dins l'ordenament jurídic", ha comentat.

El portaveu de Ciutadans, Xavier Pericay, s'ha referit a articles de la llei sense "encaix constitucional" i també ha criticat que els referèndums hagin de tenir sempre "caràcter vinculant". A més, Pericay ha considerat necessari que les iniciatives institucionals de consultes es duguin a terme "a sol·licitud de la majoria dels plens" i no per una iniciativa "unipersonal".

Llei del voluntariat

La Llei del voluntariat també ha vist la llum en el ple del Parlament d'aquest dimarts. La nova normativa regula, reconeix, divulga i fomenta els diversos tipus de voluntariat en diferents àmbits.

Com a novetat, la llei estén el voluntariat a tota la societat, inclosos els menors de 14 a 18 anys. L'objectiu és regular situacions que es produeixen de manera habitual. A més, es regula l'accessibilitat al voluntariat de les persones amb discapacitat o dependència.