El Parlament balear insta el Govern a indicar a les platges que el nudisme hi està permès

La diputada del grup Podem Marta Maicas ha defensat aquest dijous la proposta dirigida a "protegir la pràctica i tradició naturista"

El Parlament instarà el Govern a reconèixer la tradició naturista de les Balears i a senyalitzar les platges indicant que "el naturisme és una pràctica admesa" al litoral de les Illes, i en el cas d'aquelles amb tradició nudista a convidar "a practicar la nuesa i a respectar-la".

La diputada del grup Podem Marta Maicas ha defensat aquest dijous la proposta dirigida a protegir la pràctica i la tradició naturista a les Illes davant la comissió d'Assumptes socials i Drets humans del Parlament. Segons Maicas, malgrat la tradició nudista de les Illes, l'augment del turisme ha relegat la seva pràctica "a espais més reduïts i retirats, en molts casos per la falta d'informació dels banyistes mateixos que desconeixen els seus drets i que poden practicar el nudisme de manera legal i segura".

La comissió parlamentària ha aprovat només el primer punt de la proposta de Podem: instar el Govern a reconèixer la tradició naturista de les Balears i "la seva pràctica en llibertat, tolerància i respecte a les persones i el medi ambient".

El Parlament demana al Govern que inclogui en la informació i senyalització de totes les platges, el següent enunciat: "El naturisme és una forma de viure en harmonia amb la naturalesa, caracteritzada per la pràctica del nu en comú, amb la finalitat d'afavorir el respecte a un mateix, als altres i al medi ambient. El naturisme és una pràctica admesa al nostre litoral".

En el cas de les platges de tradició nudista s'ha aprovat reclamar al Govern que afegeixi a la senyalització el següent missatge: "Aquesta platja té una tradició naturista i us convidem a practicar la nuesa i a respectar-la".

La comissió ha rebutjat altres punts de la proposició no de llei que plantejaven garantir que es pugui practicar lliurement el nudisme en quioscos, quiosquets i restaurants de les platges amb la sola exigència de l'ús d'una tovallola o tela per a asseure's; i abstenir-se d'incloure en les ordenances municipals qualsevol referència a la vestimenta dels ciutadans.