Publicitat
Publicitat

FUNCIÓ PÚBLICA

El Govern permetrà que un administratiu faci de tècnic superior

El decret llei prioritza la promoció interna dels funcionaris expulsant interins

La nova norma, segons el darrer esborrany que ha circulat, preveu que un funcionari de serveis generals (no inclou ni docents ni sanitaris) pugui ser nomenat provisionalment a un grup superior al que ocupa. Així, per exemple, un administratiu pot passar a fer de tècnic superior. Perquè això passi, caldrà que el lloc vacant no s'hagi pogut cobrir pels mitjans ordinaris i que la provisió de la plaça es consideri urgent. El funcionari que ascendeixi caldrà que sigui de carrera, que faci dos anys que ocupa la plaça i que tingui la titulació requerida per al lloc que cobrirà. Si es demana que sigui llicenciat en Dret, n'haurà de tenir la llicenciatura.

Amb aquest mecanisme de promoció interna, que no permet la cobertura de prefectures, el Govern vol evitar la contractació d'interins. Aquesta novetat, que introdueix el decret llei, sumada al concurs de trasllats que té enllestit l'Executiu, perjudicarà inevitablement els funcionaris interins que fan feina a l'administració.

El Govern té en previsió un concurs de trasllats de 860 places de serveis generals, de les quals unes 550 estan ocupades per interins. Quan s'activi el concurs, els funcionaris podran optar a aquestes places. Si estan ocupades pels interins, aquests perdran la feina. Això és el que passa cada vegada que es convoca un concurs de trasllats, però fins ara els interins podien tornar a trobar feina, perquè les places que deixaven vacants els funcionaris que promocionaven s'havien de cobrir. Ara, no. Primer, perquè el Govern preveu cobrir-ne part amb el nou mecanisme de promoció interna. I segon, perquè les lleis de pressuposts impedeixen la contractació d'interins. D'aquesta manera, els borsins quedaran bloquejats i els interins no podran tornar a treballar a l'administració.

Aquests són els principals efectes de l'aplicació de les mesures previstes pel Govern, segons vaticinen els sindicats UGT i STEI-i. Segons el segon d'aquests, uns 350 funcionaris interins acabaran perdent la feina quan s'apliqui el nou decret llei i es convoqui el concurs de trasllats. L'STEI-i avisa que el Govern sempre havia volgut eliminar interins i ara ho farà indirectament. L'altre efecte que vaticinen és una sobrecàrrega de funcions sobre les categories més baixes de l'administració, que hauran perdut efectius amb les promocions internes. Els sindicats critiquen que s'hagi emprat l'auditoria que es va fer a l'administració per eliminar interins quan, en realitat, aquesta també advertia que faltava personal en algunes àrees. A la vegada, consideren que el nou decret llei altera el concurs de trasllats que ja havien pactat perquè incorpora nous mèrits.

La nova normativa també crea una unitat de suport conjuntural, una unitat que, al marge de les mesures de mobilitat previstes en la llei, donarà suport a altres unitats que tinguin sobrecàrrega de feina. La creació d'aquest mecanisme també provoca recels en els sindicats, igual que els canvis en els trasllats forçosos. Si fins ara s'indemnitzaven els desplaçaments de més de 25 quilòmetres, ara caldrà que a més suposin un canvi de residència.

Els dos sindicats han anunciat que impugnaran el decret llei perquè no s'ha negociat amb ells i, per tant, consideren que s'està incomplint l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el qual es fixa que les matèries regulades en aquesta norma han de ser objecte de negociació amb els representants del personal.

Riera el presenta

Precisament ahir, la consellera d'Administracions Públiques, Núria Riera, presentà el nou decret llei que demà aprovarà el Consell de Govern. La responsable afirmà que l'objectiu d'aquesta norma és que tots els departaments de l'administració puguin prestar els serveis amb garanties i sense augmentar la despesa, perquè permetrà cobrir de manera eficient aquelles àrees n les quals, de manera puntual, es detecti falta de personal.

"L'auditoria de recursos humans que vàrem fer a finals de l'any passat detectà que en algunes àrees hi havia més personal. A més, hem vist en els darrers mesos que hi ha departaments que de manera puntual tenen augments significatius de feina i necessiten reforços. Tot això ens va fer pensar en la necessitat de regular la mobilitat", afirmà la consellera Riera.

La nova norma preveu diverses maneres d'aplicar la mobilitat i dóna prioritat a la voluntària. La mobilitat s'aplicarà als funcionaris de serveis generals i no al personal sanitari ni docents. Si es dóna el cas que, en la necessitat d'algun canvi, cap funcionari no s'ofereix voluntari, es procedirà a una comisió de serveis o a una atribució temporal de funcions forçosa, i aquestes persones seran incentivades professionalment amb punts d'antiguitat en futurs concursos.