El Govern invertirà més de 2 milions d'euros per a millorar la depuradora de Ferreries

Aquesta actuació permetrà eliminar els fangs contaminants causats per l'elevada presència de mercuri, arseni i zinc 

El Consell de Govern ha autoritzat a la conselleria de Medi Ambient a fer el pagament a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la realització de les actuacions de condicionament, retirada i disposició final del fang acumulat en les llacunes de l'estació depuradora d'aigües residuals de Ferreries. La inversió supera els 2 milions d'euros. 

L'Ajuntament de Ferreries va promoure l'any 1987 la construcció de la primera estació depuradora del poble amb una superfície de 28.000 m2. Actualment, hi ha dipositades més de 8.700 tones de llots amb una presència elevada de metalls pesants com el mercuri, l'arseni i el zinc. El mes de març de l'any passat es descartà, definitivament, i gràcies a un acord entre Consell Insular, Ajuntament i el Govern Balear, la solució que proposava el Partit Popular de confinament dels llots en un dipòsit de 7.000 m3 en les mateixes instal·lacions. L'eliminació dels fangs passa per la deshidratació, pretractament i el transport dels llots a un dipòsit de seguretat a la Península. 

L'empresa adjudicatària haurà d'executar la deshidratació dels llots acumulats fins a una sequedat mínima del 35%. També s'encarregarà de la recollida, tractament, retirada, transport i disposició final dels residus contaminants resultat de la deshidratació. Així, l'adjudicatària condicionarà els residus fins a aconseguir les característiques químiques i biològiques adequades per tal de disposar-los en un abocador autoritzat. Finalment, assumirà la retirada, transport i disposició final dels residus pretractats a un abocador, incloent-hi les taxes de tractament i tots els costos de gestió de la documentació preceptiva.