El Govern espera lliurar habitatges de grans tenidors a lloguer social "d'aquí a un o dos mesos"

L'Executiu aprova el decret que regula la cessió, voluntària o no, de pisos buits

El Govern espera començar a entregar habitatges de grans tenidors per a lloguer social "d'aquí a un o dos mesos", segons ha assenyalat aquest divendres el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, després del Consell de Govern, en què s'ha aprovat el decret que desenvolupa la Llei d'habitatge. Aquest decret regula el registre d'habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de cessió obligatòria, voluntària o no, de pisos buits. També determina les condicions per considerar desocupat un habitatge i facilitar-ne la detecció.

De moment, al registre ja s'hi han inscrit un total de 1.039 habitatges, encara que els inspectors n'han detectat més de 6.000, tots ells en mans de grans tenidors –persones físiques o jurídiques que disposen de deu habitatges o més. "Totes aquestes propietats pertanyen a grans tenidors, fons d'inversió o fons voltor, però una part estan ocupats", ha explicat Pons.

A més, de moment s'han obert 18 expedients sancionadors a grans tenidors, tant per no haver inscrit habitatges buits com per no haver col·laborat en el procés de visita per a la cessió posterior. 

El Govern ja multa bancs i fons d'inversió per vulnerar la Llei d'habitatge

L'Executiu compensarà econòmicament per avançat i de manera íntegra la cessió d'habitatges als grans tenidors, que es durà a terme per un període de set anys. Si la cessió és voluntària, el preu i les condicions s'acordaran entre l'Ibavi i els grans tenidors. Si no és voluntària, serà el Jurat de Cessió d'Habitatges Desocupats l'encarregat de fixar el preu.

A més, el procediment de cessió d'habitatges establert per aquest decret també fixa el repartiment de despeses entre el gran tenidor i l'Administració (Ibavi). A més de la compensació econòmica per la cessió, l'Ibavi es farà càrrec de les despeses dels serveis i subministraments (aigua, electricitat, gas, telèfon), de l'IBI i de les generals de sosteniment de l'habitatge. Per la seva banda, els grans tenidors s'han de fer càrrec de les obres de conservació, manteniment i reparació necessàries perquè la propietat estigui en condicions de ser habitada. També han d'atendre les despeses comunitàries i les que afecten els comptadors.

Segons la Llei d'habitatge, els habitatges desocupats són els que duen més de dos anys sense ser habitats sense una causa que ho justifiqui. Malgrat que l'obligatorietat d'inscriure els pisos buits dels grans tenidors era exigible i sancionable des de l'entrada en vigor de la llei, el decret era necessari per poder fer-ne efectiva la cessió. 

Pel que fa a la identificació dels habitatges desocupats, el decret estableix les condicions perquè rebin aquesta consideració: que no es destinin a ús residencial, que no hi hagi cap persona empadronada, que el consum mínim de subministraments sigui anormal o que les notificacions i el correu s'adrecin a un lloc diferent. També es determinen causes justificades de desocupació, com que la casa hagi estat ocupada il·legalment, sigui una segona residència, estigui afectada per una causa judicial o tingui càrregues.

El decret també recull la possibilitat que els particulars denunciïn si sospiten de l'existència d'habitatges desocupats, i estableix l'obligació de col·laborar per part d'empreses de subministraments, ajuntaments, consells insulars, intermediaris immobiliaris, comunitats de propietaris i administradors de finques per tal de detectar propietats desocupades de grans tenidors que no s'hagin inscrit en el registre.

EDICIÓ PAPER 12/10/2019

Consultar aquesta edició en PDF