Educació incorporarà 350 nous professors el curs 2019-2020

La Conselleria destinarà més de la meitat dels 1.000 milions d'euros de pressupost a personal docent

La Conselleria d'Educació comptarà amb 350 nous professors el curs 2019-2020, que s'afegiran als 1.150 que s'han incorporat al llarg de la legislatura. D'aquesta manera, la despesa per a personal docent assolirà els 573 milions d'euros, més de la meitat dels 1.000 milions d'euros de pressupost de la Conselleria d'Educació i Universitat per a 2019. Així ho ha explicat el conseller Martí March aquest dimarts en la seva compareixença a la Comissió d'Hisenda.

"Són uns pressupostos de continuïtat que consoliden el que s'ha fet aquests anys", ha manifestat March. "Tapen el passat, milloren el present i posen les bases del futur", ha afegit el conseller, visiblement satisfet.

Una de les àrees destacades per March és la que fa referència a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec), que comptarà amb un pressupost de 35 milions d'euros, un 35% més que l'any 2018. L'actuació en aquest terreny preveu l'ampliació (CEIP Ses Salines, CEIP Llevant, CEIP Simó Ballester, CEIP Ses Cases Noves, entre d'altres) i la construcció de centres educatius (CEIP de Caimari, CEIP Palma B, CEIP Santa Eulària, CEPA de Calvià, entre d'altres), així com la reforma i adequació del CIFP de Ciutadella i la conversió de la Sala Augusta de Maó en el nou Conservatori de Menorca.

Educació 0-3 anys

El pressupost per a 2019 per a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa arribarà als gairebé 16,5 milions d'euros, un 38,41% més que el 2018. Bona part d'aquests doblers es destinaran a les mesures d'equitat proposades per la Comissió 0-3 anys: ajudes de menjador (3,5 milions d'euros), ajudes a les escoletes i escolarització (4,5 milions d'euros) i la dotació de 18 docents més per als equips d'atenció primerenca (810.000 euros).

Ajudes socioeconòmiques

En aquest apartat, les ajudes per a menjador s'incrementaran el pròxim any en 900.000 euros, fins a arribar als 3,5 milions d'euros. També es consolidarà una partida específica del fons escolar d'emergència social als centres educatius, amb un import de 350.000 euros. Les ajudes als fons de reutilització de llibres de text mantenen l'1,5 milions d'euros de l'any passat.

Augmenta el nombre d'inspectors

El cos d'inspectors educatius passarà de 25 a 30 el pròxim any. Eivissa i Formentera passaran de 3 a 4 inspectors, Menorca en tindrà 3 en lloc dels 2 que hi han fet feina aquest curs, i la resta estaran a Mallorca.

També s'augmentarà la dotació d'auxiliars administratius als centres, que doblarà els seus efectius i passarà de 30 a 60 treballadors. "El professorat s'ha d'implicar més en les tasques pedagògiques que en les administratives", ha afirmat Martí March.

Set milions més per a la concertada

El pressupost per als centres concertats s'incrementarà 7 milions d'euros i arribarà als 196 milions d'euros el 2019. Aquesta quantitat inclou les nòmines i les despeses de funcionament.

D'altra banda, Educació ha previst una inversió d'1,5 milions d'euros per a la millora d'equipaments informàtics i digitals als centres educatius, que es destinaran bàsicament a la compra d'aules digitals i d'ordinadors. La partida destinada a mobiliari escolar serà de 921.410 euros, amb els quals s'atendran les necessitats dels nous centres i d'aquells que siguin ampliats.

Millora de la Formació Professional

La inversió per a l'equipament dels centres de Formació Professional arribarà als 2 milions d'euros. Altres dos milions es destinaran a les despeses de funcionament dels cicles formatius.

El curs 2019-2020 s'incorporaran 40 nous docents de Formació Professional, que serviran per augmentar el nombre de grups i els desdoblaments per a les activitats.

Per altra part, la partida del Pla Quadriennal de Formació del Professorat arribarà als 400.000 euros per a la formació als centres.

Quant a la normalització lingüística, el pressupost s'incrementarà fins als 185.000 euros.

Un 10% més per a la UIB

El finançament de la Universitat de les Illes Balears s'establirà de manera pluriennal i comprendrà el període 2019-2021. L'aportació a la UIB per a 2019 serà de 75 milions d'euros, que inclouran una aportació que es determinarà en funció dels resultats o els objectius estratègics.

Les inversions per al manteniment de les infraestructures del campus serà de 2,1 milions d'euros.

Ensenyaments artístics superiors

El pressupost de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE), entitat encarregada de gestionar el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i l'Escola Superior d'Art Dramàtic (Esadib), augmentarà un 17,9% respecte de 2018 i arribarà als 3.476.204 euros.

També s'inclou una partida de 300.000 per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears perquè els alumnes puguin disposar d'un laboratori de fabricació.

Els 1.000 milions arriben "tard i malament" per al PP

La diputada del Partit Popular, Núria Riera, ha considerat que la Conselleria d'Educació ha arribat "tard i malament" a un pressupost de 1.000 milions d'euros. "Si s'hagués fet des del principi de la legislatura, tal vegada ara tindríem un pressupost de 1.500 milions d'euros", ha dit.

El conseller Martí March ha recordat que el PP va ser el protagonista "d'un període negre" de l'educació la passada legislatura i ha assenyalat Núria Riera com una de les responsables. "Comprèn que ha de fer campanya política, però vostès varen deixar una escola incendiada i no han estat capaços de demanar perdó", ha dit March.