Publicitat
Publicitat

SERVEIS SOCIALS

Destinen 8,9 milions per a prestacions socials bàsiques

El Consell de Goven va autorizar ahir a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a firmar convenis amb els consells insulars per gestionar el Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials, al qual es destinen enguany 8.960.100 euros que arribaran als ciutadans més necessitats a través dels seus respectius ajuntaments.

El portaveu de l’Executiu, Marc Pons, explicà en la compareixença posterior al Consell de Govern que aquest pla té per finalitat proporcionar a la ciutadania els serveis socials adecuats que donin cobertura a les necessitats més bàsiques.

Amb les partides aprovades ahir es dotarà els ajuntaments de suport econòmic i tècnic per desenvolupar les seves competències i consolidar i ampliar la xarxa bàsica de serveis socials municipals per donar resposta a les necessitats socials emergents.

Es preveuen, com a prestacions socials bàsiques, la informació, l’orientació i la derivació als serveis socials existents; l’atenció, el suport a la convivència i el menjar a domicili; les ajudes econòmiques; l’allotjament alternatiu i els menjadors socials; i els programes de voluntariat.

Totes aquestes prestacions bàsiques es finançaran amb els 8,9 milions d’euros amb què es dota el pla, que es repartiran per illes. El Consell de Mallorca rebrà 7.182.892 euros; el de Menorca, 845.380 euros; el d’Eivissa, 865.805; i el de Formentera rebrà 66.020 euros.

El mateix Consell de Govern també va aprovar ahir la modificació dels estatuts socials i el reglament electoral i de règim intern de Colonya Caixa de Pollença, en el marc de la funció de supervisió de les caixes d’estalvi que té assignades l’Executiu balear. Caixa Colonya és l’única caixa d’estalvi que queda a Balears i una de les dues que encara hi ha a tot l’Estat espanyol.