El Consell de Govern declara l'ocupació urgent dels terrenys per fer-hi la variant d'Algaida

La declaració atén la demanda d’urgència sol·licitada pel Consell de Mallorca i l’informe jurídic del Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat aquest divendres l’Acord pel qual declara l’ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme l’expropiació relativa al Projecte Reformat de la Variant d'Algaida TM. Algaida. Exp. CM-71,  atesa la sol·licitud del Consell Insular de Mallorca i a l’efecte de la Llei d’expropiació forçosa.

La declaració atén la demanda d’urgència sol·licitada pel Consell de Mallorca i l’informe jurídic del Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, el qual considera procedent la via d’urgència perquè en el cas hi concorren circumstàncies excepcionals que motiven la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats i que es basen en la seguretat vial.

En concret es justifica per la necessitat de millorar la seguretat i la mobilitat de la via, per evitar que el trànsit de pas entre la Ma-5010 i la Ma-15 creui per dins el casc urbà d'Algaida. Per tant, les actuacions proposades han de contribuir significativament a l'augment de la seguretat a les vies relacionades, a la reducció d'accidents, i a la millora en l'accessibilitat d'usuaris no motoritzats, vianants i ciclistes.

EDICIÓ PAPER 15/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF