Publicitat
Publicitat

DECRET LLEI D'EDIFICACIONS

Cases de luxe sense tractament d'aigües brutes

MÉS s'adreçarà a la Comissió Europea per denunciar la pròrroga de Bauzá sobre sanejament

En la legislatura passada es va incloure dins la Llei de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial un article que donava un any a aquelles urbanitzacions sense clavegueram per regularitzar la situació. L'objectiu era donar 12 mesos estrictes perquè els propietaris i promotors fessin les obres de clavegueram o assumissin que quedaven fora d'ordenació.

A l'arribada de Bauzá al poder, davant la caducitat de l'esmentat article, alguns propietaris que encara no havien fet les obres demanaren al Govern clarificació sobre la seva situació. Urbanitzacions com Son Vida i Bonaire, a Alcúdia, havien mostrat preocupació perquè, si no es renovava l'excepció, quedarien en situació irregular. El Govern, mitjançant un dels seus primers decrets, el 3/2011, de 29 de juliol, ja va ampliar els terminis i els va allargar fins al 5 d'agost d'enguany.

Davant la imminent caducitat d'aquella solució, Bauzá va decidir aprovar un altre decret llei, com és habitual els divendres, atorgant ara 3 anys més a tots aquells que tenen solars o cases sense clavegueram. Aquesta figura, la de decret llei, que evita el debat parlamentari, ha d'estar justificada per motius "d'urgent necessitat d'interès públic".

Alguns advocats especialitzats en matèria urbanística consultats asseguren que "no és una fórmula adequada la d'anar allargant per decret la solució dels problemes urbanístics".

El grup parlamentari MÉS considera un "escarni" que es parli d'"urgent necessitat poder continuar construint xalets en urbanitzacions sense clavegueram". El diputat Antoni Alorda va dir ahir que tem que, tal com està redactat el decret llei, "les futures normatives reguladores de l'ordenació i l'ús del sòl consolidaran aquesta rebaixa amb caràcter general. És a dir, que es podrà tenir un solar o una casa en un lloc on no hi hagi cap clavegueram fet, tot i que aquesta exigència ve imposada per normativa europea i estatal".

Per aquest motiu, MÉS enviarà documentació sobre el decret llei i sobre la situació de les urbanitzacions sense clavegueram a la Comissió Europea. La coalició recorda que la Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, exigeix que totes les aglomeracions urbanes han de disposar de sistemes col·lectors per a aigües residuals urbanes i que només permet excepcions molt ben motivades, i sempre que l'alternativa garanteixi "un nivell igual de protecció mediambiental".

El Col·legi d'Arquitectes, que ja ha criticat en ocasions anteriors el costum de Bauzá de regular l'urbanisme mitjançant decrets llei, encara no ha volgut manifestar el seu posicionament. El seu president va explicar ahir que "ens ho estam mirant amb deteniment. Els serveis mínims que ha de tenir una urbanització, sigui quina sigui, és un tema important i en uns dies podrem fer-ne una valoració".

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 10/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF