Balears rebrà més de 8 milions d'euros per atendre persones majors i famílies vulnerables

El Consell de Ministres ha aprovat la distribució per comunitats autònomes del Fons Social Extraordinari 

El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual es formalitza la distribució per comunitats autònomes del Fons Social Extraordinari, dotat amb 300 milions d'euros i destinat a polítiques socials per atendre famílies, especialment aquelles en situació de més vulnerabilitat, persones majors, dependents, persones sense llar o famílies monoparentals amb motiu de la crisi sanitària causada per la Covid-19. 

D'aquests 300 milions d'euros es transferiran a Balears prop de set milions i mig d'euros (7.453.028 euros), la qual cosa suposa un 2,49 per cent del total. Els recursos d'aquest fons només podran utilitzar-se per fer front a situacions derivades de la pandèmia del coronavirus. Els criteris de repartiment a les comunitats autònomes estan basats en el nombre d'habitants, la dispersió de població en el territori i la població envellida.

El Fons Social Extraordinari finançarà projectes i contractacions laborals necessàries per al desenvolupament de prestacions com: reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari, incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària, traslladar quan sigui necessari a l'àmbit domiciliari els serveis de rehabilitació, reforçar l'atenció a persones sense llar, adquirir mitjans de prevenció o ampliar les plantilles de centres de serveis socials o centres residencials.

A més, el Consell de Ministres ha aprovat un acord per distribuir les ajudes per a alimentació d'infants en situació de vulnerabilitat a causa del tancament dels centres educatius per la Covid-19. Es tracta d'una partida de 25 milions d'euros destinada a ajudes que garanteixin el dret bàsic d'alimentació dels menors en situació de vulnerabilitat. Aquestes ajudes van dirigides als nins que rebien als centres educatius una beca menjador i que, davant el seu tancament, es troben desproveïts d'aquest menjar essencial. Dels 25 milions d'euros del fons d'alimentació infantil, Balears rebrà 628.250 euros, la qual cosa suposa un 2,51 per cent del total.

Autoritzen Balears a formalitzar préstecs a llarg termini i emetre deute públic

D'altra banda, el Consell de Ministres ha acordat també autoritzar l'Arxipèlag a formalitzar préstecs a llarg termini i a emetre deute públic per un import màxim de 1.032,7 milions d'euros.

Aquesta autorització s'efectua en compliment de l'article 14 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) i de l'article 20 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

L'objectiu d'aquesta operació és completar les necessitats de finançament previstes en el Pla pluriennal d'endeutament de la Comunitat Autònoma, mitjançant l'emissió de deute públic; i refinançar préstecs de la seva cartera de deute per cancel·lar el deute amb el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.
 

EDICIÓ PAPER 21/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF