SANT LLORENÇ

Els veïns de la pedrera de Son Carrió al·leguen a la llei

La nova norma permetria gratar en espais protegits

L'associació d'afectats per l'activitat minera de Can Canonge-sa Punta, a Son Carrió, ha presentat fins a set al·legacions a l'esborrany de l'avantprojecte de Llei d'ordenació minera de les Illes Balears perquè considera que passa per damunt dels drets dels propietaris dels terrenys afectats i permet l'activitat minera en espais d'especial protecció.

Efectivament, l'article 1 de l'esmentada llei, que es refereix a la sol·licitud de drets miners en zones de rellevància ambiental, diu, textualment, que en cas que l'informe d'impacte ambiental que se n'hagi redactat no sigui favorable "en circumstàncies excepcionals, el Consell de Govern podrà autoritzar la continuació del procediment", sempre que hagi consultat prèviament la Comissió Europea. Segons els afectats, aquest punt suposa la "mutilació" dels espais naturals protegits "amb l'únic objectiu de garantir l'enriquiment personal del promotor".

Privilegis per als explotadors

El document presentat pels afectats de Son Carrió destaca també que els drets dels explotadors anul·len els dels propietaris. Un dels punts més conflictius en aquest aspecte és l'article 23, que permet que els promotors s'acullin a la Llei d'expropiació forçosa. Les al·legacions indiquen que aquest és un article que permet pràctiques abusives, ja que dóna drets d'expropiació a l'empresari sempre, encara que vulgui excavar una roca comuna, que sol ser el cas a les Balears.

Els drets "abusius" dels explotadors també es demostren en els apartats que es refereixen a la restauració de les graveres. Segons els articles 45 i 46, el propietari dels terrenys ha de facilitar-ne la restauració encara que el contracte de lloguer hagi rescindit. D'aquesta manera, haurà de permetre l'accés de l'explotador als terrenys de les seves propietats, quan aquest ho demani, encara que s'hagi exhaurit el termini. Per altra banda, l'explotador només rebrà una sanció lleu si no compleix els terminis establerts en el projecte de restauració.

El paper dels ajuntaments

Segons els afectats, la nova llei relega els ajuntaments a ser "simples observadors del procés". Segons l'article 26, els consistoris han d'emetre un informe municipal dels projectes d'explotació, però aquest no serà vinculant, ja que el Consell de Govern es reserva el dret a autoritzar el procediment encara que l'informe de l'ajuntament sigui negatiu. Per tant, les explotacions poden entrar en contradicció amb els planejaments municipals.

L'avantprojecte de llei impulsat està obert a la participació ciutadana. Tothom qui ho vulgui pot accedir al text a través del web del Govern, a l'apartat de la direcció general d'Indústria i Energia, i hi pot fer propostes de millora de manera telemàtica, a través d'un formulari digital, fins dia 1 d'octubre.

Segons el Govern, la nova llei vol donar resposta a la regulació "integral, moderna i eficaç" del sector, i conciliar el medi ambient amb el desenvolupament econòmic.