El nou model de serveis socials de Manacor treballarà la prevenció, la intervenció en grup i l'adolescència

S'hi introdueix l'intercanvi comunitari, amb beques de feina de 300 euros per a persones sense cap recurs i amb càrregues familiars

Manacor experimentarà a partir del mes de setembre un canvi de model en l'atenció social i reduirà esforços en el sistema de tractament individual, atès que es preveu una minva en la demanda d'ajudes directes que gestionarà el Govern i aplicarà una política preventiva i grupal en tema d'adolescència. La delegada municipal de Serveis Socials, Maria Isabel Bauzà i la coordinadora Alba Freschilla han explicat les noves línies que marcaran una nova etapa en l'acció social municipal.

"Fins ara s'ha dedicat molta atenció als infants i adults, i ha arribat l'hora d'atendre també els adolescents, que és un camp sobre el qual volem treballar", ha assegurat Bauzà. Es vol dur a terme un projecte grupal dins les escoles que ajudi a motivar els adolescents que ho necessitin. També es treballarà més en prevenció a tot l'àmbit poblacional i especialment en el tema de la violència domèstica. El nou projecte "va més enllà de donar l'ajuda econòmica", ha dit la regidora de Serveis Socials.

Alba Freschilla ha remarcat que molta gent veu agreujada la seva situació per la desmotivació que genera estar molts anys sense trobar feina. Per això, s'ha habilitat una partida de 27.000 euros per promoure l'intercanvi comunitari, mitjançant el qual un total de 12 persones podran acollir-se a un pla de treball de vuit hores setmanals "perquè les persones es tornin a sentir útils per a la societat", ha subratllat. "Molta gent té la necessitat de retornar a la societat l'ajuda econòmica que rep", ha explicat la coordinadora. Aquest pla de suport va dirigit a gent sense cap tipus d'ingrés i amb càrregues familiars, i tindran prioritat les persones derivades del departament de Serveis Socials. Les beques econòmiques, de 300 euros mensuals, que es donaran seran per un període de sis mesos.

La línia d'intervenció grupal preventiva es dirigirà als adolescents i a les víctimes de gènere, amb una treballadora social que intervindrà amb les víctimes de violència de gènere i a la vegada s'encarregarà d'impulsar el Pla d'Igualtat Municipal que té enllestit el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.