Les famílies del col·legi Sant Bonaventura d’Artà reclamen més recursos a Educació

Pares i mares del centre educatiu s’han mobilitzat per exigir que es doti l'escola amb més professors

L'endemà de l'inici del curs escolar, pares i mares del centre concertat Sant Bonaventura d'Artà s'han mobilitzat per exigir a la Conselleria d'Educació més recursos per garantir la seguretat dels alumnes.

Els mitjans són limitats per poder complir amb les ràtios estipulades. En un comunicat, les famílies mobilitzades apunten que "hi ha 4 classes que superen la ràtio establerta de 20 alumnes, ja que els metres quadrats de les classes ho permeten". Segons la nota, al centre "no  es  possible desdoblar els cursos de tercer i quart de Primària, com tampoc els de cinquè i sisè de Primària per falta de professorat".

La direcció del centre ha sol·licitat dos mestres més a la Conselleria, però les famílies consideren que "realment se'n necessiten tres". A més, la reorganització duita a terme ha provocat la desaparició del Departament d'Orientació, dels mestres especialistes en audició i llenguatge i dels PT, especialistes en pedagogia terapèutica. Al col·legi, serà un tutor el que es faci càrrec de cobrir les necessitats educatives especials, una decisió amb la qual les famílies no estan d'acord, ja que no es tracta d'un "especialista". Tampoc no hi ha prou docents per oferir classes de música i anglès als més petits ( 5  anys).

Les mares i pares apunten que la mancança de docents també es pot traduir en "problemes per fer complir el protocol de seguretat". Si es dona el cas que hi ha dos alumnes amb símptomes, ja no hi ha docents que puguin atendre la seva tasca docent i acompanyar l'estudiant amb possible covid a l'aula d'aïllament. Les famílies exigeixen davant aquesta situació que es doti l'equip docent amb tres professors més i que s'asseguri l'existència d'un Departament d'Orientació al centre, amb la dotació corresponent d'especialistes en audició i llenguatge i pedagogia terapèutica.