Els productors ecològics donen suport a la nova llei agrària

Les associacions balears valoren la participació de tots els agents en la redacció de la normativa que ha de debatre's al Parlament

La Xarxa de Pagesos Ecològics de Balears, de la qual formen part les Associacions de productors d'agricultura ecològica de Mallorca (APAEMA), de Menorca (APEM) i d'Eivissa-Formentera (APAEEF), ha fet públic el suport a la tramitació del projecte de llei agrària i al debat parlamentari corresponent que, segons aquestes entitats, "esdevé necessari en alguns punts per complementar-la en bé del sector". Aquestes associacions valoren de manera especial el fet que "totes les entitats agràries" hagin participat en la redacció de la nova regulació del sector agrari.

"Consideram que aquest projecte de llei millora l'antiga Llei agrària, perquè aporta una sèrie d'aspectes innovadors i imprescindibles per al desenvolupament d'una activitat agrària pròpiament dita de present i de futur, tant des del punt de vista de l'agricultura
convencional com de l'agricultura ecològica", expliquen des de la Xarxa.

De la normativa que els afecta i que es debatrà al Parlament, els productors d'agricultura ecològica de les Balears consideren que "la llei fomenta la producció diferenciada i de qualitat, "que és el camí a seguir per poder mantenir l'activitat agrària a les Illes".

També recorden que la nova llei agrària fomentarà la venda en circuit curt, fet que afavorirà els petits productors i les finques familiars, perquè poden defensar millor els seus productes. El fet de considerar-se tota la ramaderia com a estratègica, i "imprescindible per tancar cicles dins de la finca i mantenir així la fertilitat de la terra"; la potenciació del benestar animal, seguint les polítiques agràries europees; i la protecció de les varietats locals, permetent que els pagesos puguin intercanviar llavors, preservant un dret i garantint una independència de les cases comercials, són altres dels aspectes que valoren les associacions de producció ecològica balears.

Frenar els transgènics

Les restriccions al cultiu de transgènics, el foment del cooperativisme, el reconeixement dels serveis ecosistèmics i socials de l'activitat agrària, com el contracte agrari i els acords de custòdia, la millora de la sanitat vegetal, la creació de bancs de terres que facilitin l'accés a terreny de cultiu a pageses i pagesos en actiu o nous agricultors, i la creació de la figura de parcs agraris que protegirien l'activitat agrària en un sòl rústic entren també en el sac de mesures positives que, segons els pagesos de l'agricultura ecològica, ajudaran a fer més sostenible l'entorn rural de les Balears.

Nous avanços

El projecte de llei agrària considera la producció agrària ecològica com a estratègica "per la seva contribució a la conservació del medi, la internalització de costos ambientals i la generació de beneficis públics". També es prioritza l'aprofitament del compostatge a la finca i de matèria orgànica d'altres fonts, alhora que incorpora la perspectiva d'igualtat de gènere en el sector agrari, el paper dels joves i de les persones amb discapacitat. El paper dels municipis "com a agents dins del sector agrari, els quals poden dur a terme polítiques agràries que fomentin la producció agrària, la venda de proximitat i qualsevol altra iniciativa que resulti d'interès per a pageses i pagesos", és entès com un avanç important en vistes al futur més immediat de l'agricultura ecològica.

EDICIÓ PAPER 17/02/2019

Consultar aquesta edició en PDF