La patrulla verda de Felanitx posa fre als abocaments d'enderrocs i fems

El regidor de Medi Ambient diu que s'està aconseguint aturar "el turisme de residus" que pateix el municipi

L'Ajuntament de Felanitx, mitjançant el servei de la patrulla verda, ha identificat en dos mesos més de 300 persones que han dipositat enderrocs i fems a diferents punts del municipi de manera incorrecta, cosa que vulnera l'ordenança municipal. Dels casos detectats, un 26% són de Porreres, un 20% de Santanyí, un 4% de Campos i un 2% de Manacor. Més de la meitat d'infractors són residents de fora del poble.

El servei de patrulla verda es va posar en marxa el passat 5 d'agost amb l'objectiu de vigilar els nou punts on hi ha els contenidors, i s'han controlat abocaments il·legals a les zones rurals.

Diàriament, els dos agents del servei han inspeccionat i investigat diversos punts on hi havia abocaments il·legals en zona rústica, com ara la pedrera de Can Cicerol, el camí de Son Pou, el turó de França, el Carreró Llarg, els contenidors de Son Prohens i el camí de la pedrera de Ca n'Alou.

S'han identificat set persones que han deixat enderrocs o restes d'obra, poda i residus voluminosos. Els autors han estat informats de la infracció i, en aquesta ocasió, com que han retirat les restes i han netejat la zona envaïda, no han estat sancionats.

Dipòsit de fems

D'altra banda, l'Ajuntament informa que s'han identificat prop de 300 persones que han dipositat fems a punts on no els corresponia o els dies que no pertocava. Aquestes han estat informades dels dies habilitats per dipositar la deixalleria. Així mateix, han indicat quin és el procediment que s'ha de seguir per desfer-se dels voluminosos.

El regidor de Medi Ambient, Miquel Lluís Mestre, considera "que l'ús dels contenidors en zones rurals s'ha normalitzat després de la posada en marxa d'aquest servei. A més, s'ha restaurat l'entorn en els casos d'abocaments". Mestre afegeix que "hem aconseguit aturar el turisme de residus a les fronteres de Campos, Porreres i Manacor. Els guardes de la patrulla verda s'han guanyat la confiança dels veïns a les zones rurals, que els avisen de qualsevol eventualitat".

L'Ajuntament recorda que aquests dos primers mesos no s'ha posat cap sanció, però que a partir d'ara, si els infractors són reincidents, es posaran les multes marcades a la normativa.