La nova ordenança de circulació d'Inca regula l'ús dels patinets

Per a l'entrada en vigor de la norma, s'haurà d'incloure el redactat de la DGT i passar de nou per ple

L'Ajuntament d'Inca ha modificat l'ordenança de circulació per tal d'actualitzar el reglament vigent i adaptar-lo a noves situacions que fins ara no es consideraven, segons ha explicat el regidor de Seguretat i Mobilitat, Sebastià Oriol.

La nova ordenança regula la utilització de patins, patinets, monopatins i vehicles de mobilitat personal, cada cop més presents a les vies urbanes. Els patinets o similars han de circular pels carrils reservats a bicicletes. En cas que no n'hi hagi, podran fer-ho per les voravies a la velocitat dels vianants. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, l’ordenança inclou una classificació amb les seves normes i usos.

L'entrada en vigor de la nova ordenança es produirà previsiblement el mes de febrer. Tot i que fou aprovada a finals de desembre amb un termini de 30 dies per recollir possibles al·legacions, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha especificat a l'Ajuntament el redactat concret de la norma dins l'ordenança, amb la finalitat d'evitar confusions. "Arran d'aquesta al·legació, l'ordenança haurà de tornar a passar per ple", ha explicat el regidor de Seguretat i Mobilitat. 

Estacionament de bicicletes

La nova ordenança defineix també la prohibició d’estacionar a les cantonades i en sentit contrari a la marxa, tant en vies de doble sentit com en les de sentit únic. Així mateix, amb el nou reglament s’amplia el termini màxim d’estacionament a un mateix lloc de 10 a 30 dies. D’altra banda, fixa un temps màxim de 5 dies d’estacionament per a les bicicletes als pàrquings habilitats per aquest ús. 

Altres qüestions que es modifiquen fan referència als vehicles de flota a les zones residencials, ja que es limita la quantitat de vehicles que es poden estacionar simultàniament en un mateix tram de carrer. També s’han incorporat canvis als articles referents als 'càrrega i descàrrega', els guals permanents i les zones de reserva.