Part Forana 03/01/2017

Manacor posa fre a la indisciplina urbanística i comença a precintar

L'Ajuntament ha tramitat el tall del subministrament elèctric a un establiment hoteler que ha trencat el precinte de l'obra

Ara Balears
2 min
Un establiment hoteler de Portocristo està en el punt de mira del departament municipal d'Urbanisme.

ManacorL’Ajuntament de Manacor vol posar fre a la indisciplina urbanística i ha començat a paralitzar totes les obres il·legals que es detecten en aplicació de la Llei 2/2014 d’ordenació i ús del sòl. D’aquesta manera, els tècnics d’Urbanisme, en detectar obres que no disposen de llicència o que no s’ajusten a la llicència concedida, fan la denúncia corresponent, que dóna lloc a un decret de paralització immediata de les obres. En cas que els propietaris o promotors de les obres il·legals no acatin l’ordre de suspensió i no aturin les obres en el termini de 48 hores, els tècnics del departament adverteixen que l’Ajuntament les precintarà.

Davant aquesta situació, d’acord amb allò establert a la Llei 2/2014, els responsables de les obres il·legals tenen dos mesos per sol·licitar-ne la legalització, en cas que la normativa ho permeti. Transcorregut aquest termini, si no s’ha instat la legalització de les obres o si són il·legalitzables, s’iniciaran els tràmits per reposar la realitat física alterada, que finalitzarà amb la resolució de la demolició de les actuacions d’urbanització o edificació que siguin incompatibles amb l’ordenació urbanística.

L’incompliment de les ordres de reposició de la realitat física al seu estat original per part dels propietaris podrà donar lloc, d’acord amb la Llei 2/2014, a la imposició de fins a dotze multes coercitives amb una periodicitat mínima d’un mes i una quantia del 10% del valor de les obres realitzades. Per altra banda, i de manera independent al procediment de restabliment de l’ordre jurídic alterat, la mateixa llei preveu l’aplicació de sancions a qualsevol responsable d’una obra feta sense llicència o sense ajustar-s'hi.

El darrer cas de precintament

En aquesta situació es troba un establiment de Portocristo. El 25 de novembre passat des de l’Ajuntament es dictà un decret de paralització immediata de les obres que s’hi feien després de certificar que no es corresponien amb el que havien comunicat al Consistori els responsables de l’establiment hoteler.

Donant compliment a la Llei 2/2014, uns dies més tard i després de comprovar que les obres no s’havien aturat, tot i el decret de paralització, dia 2 de desembre es decretà el precintament de les obres. Un precintament que varen fer efectiu els agents de la Policia Local juntament amb el personal de l’Ajuntament.

Les obres seguiren, malgrat el precinte imposat per l’Ajuntament. Així, els tècnics municipals, després de comprovar que l’activitat seguia a l’obra, informaren de la situació la companyia que proporciona el subministrament elèctric a l’edifici perquè tallàs el servei. A més a més i en el mateix sentit, l’Ajuntament ha informat d’aquesta actuació la Direcció General de Turisme i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social als efectes oportuns de realitzar les corresponents inspeccions, atès que durant les visites realitzades pel personal de l’Ajuntament es va observar que les condicions dels operaris d’obra no semblaven ajustades a la normativa vigent, segons informen els tècnics municipals.

stats