Part Forana 17/03/2022

Inca modifica l’ordenança que regula la plusvàlua i manté el tipus de gravamen i les bonificacions

ARA Balears
1 min
La sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament d'Inca

PalmaL’Ajuntament d’Inca canvia l’ordenança municipal de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) amb la finalitat d'adaptar-la al nou reial decret llei i incorporar-hi les modificacions establertes. D’aquesta manera, el consistori municipal manté el tipus de gravamen i les bonificacions, les quals arriben fins al 95% en el cas de les transmissions de pares a fills. 

Segons han explicat, a través d'una nota de premsa, l'acord assolit aquest dijous a la sessió plenària extraordinària suposa la consolidació de totes les bonificacions ja existents. Així, s’estableix una reducció del 95% de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor de les persones descendents i adoptades, les persones ascendents i adoptants en línia recta de primer grau, i els cònjuges. La bonificació és del 75% en el cas de segon grau i del 50% en el tercer i quart graus. 

Amb el canvi de normativa tampoc estaran sotmesos a aquest impost les transmissions de terrenys respecte de les quals es constati la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors d'aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.

stats