L'Ajuntament de Manacor controlarà l'aforament del cementeri per Tots Sants

El Consistori demana als ciutadans que reparteixin les visites més enllà de dia 1 de novembre per evitar-hi aglomeracions

L'Ajuntament de Manacor demana als ciutadans que reparteixin les visites al cementeri municipal  de Son Coletes i hi acudeixin més enllà del dia de Tots Sants per evitar-hi aglomeracions. No serà necessari sol·licitar cita, però les mesures sanitàries obliguen al control de la capacitat i a la traçabilitat de les persones que acudeixin al cementeri, pel que a les entrades del recinte es demanarà obligatòriament el DNI als assistents i s'hi controlarà l'aforament.

Així com estableix el protocol de seguretat municipal, hi haurà persones responsables de controlar en tot moment que l'aforament de les activitats no superi el previst, que es respectin les distàncies de seguretat, a més de les altres mesures higièniques. Així mateix, es farà un ús diferenciat de l'entrada i la sortida per tal de reduir el risc de formació d'aglomeracions. L'ús de la mascareta és obligatori i es col·locarà desinfectant per a les mans a diferents punts.

El cementeri vell i el nou no es comunicaran, estaran separats per barreres. Hi haurà accessos diferenciats per a cada un dels recintes i la capacitat màxima serà proporcional a la seva superfície. La capacitat màxima del cementeri antic serà de 860 persones i la del nou serà de 231 persones, fent un màxim total de 1.076 persones. Dins aquestes xifres s'hi inclouen els treballadors que hi hagi en aquell moment al recinte. A les capelles també s'establirà un màxim de persones en funció de la seva superfície.

A l'ascensor, l'ocupació màxima serà d'una persona, tret que els ocupants siguin convivents o sigui possible garantir la separació d'un metre i mig entre elles. L'horari d'obertura serà de 9 a 19 h del 29 d'octubre al 3 de novembre. La resta de dies l'horari és de 9 a 17 h. Per evitar-hi aglomeracions, enguany no hi haurà servei de missa.