L’Ajuntament de Manacor cedeix sis espais als centres educatius del municipi

El Consistori respon a les peticions de la comunitat docent per complir amb els plans de contingència de la covid19 i facilitar així una tornada a les aules segura

L' Ajuntament de Manacor cedeix sis espais municipals als centres educatius per garantir la seguretat del començament escolar. A més, es contractaran nou persones per netejar-los i desinfectar-los durant l'horari lectiu. Aquestes mesures s'han pres després de múltiples reunions entre la comunitat educativa del municipi i la Delegació d'Educació per tal que es puguin complir els plans de contingència aprovats per la Conselleria d'Educació.

Els espais municipals que se  cedeixen  són : la segona planta de l'edifici de l'Oficina Municipal de Portocristo  perquè  la pugui fer servir el  CP  Ses Comes, actualment en obres, i dues aules de l'Espai Na  Camel·la  per al Centre d'Educació Especial Joan Mesquida. El CEIP Sa Torre i l'IES Manacor disposaran exclusivament del parc de na Molla. També serà d'ús exclusiu la plaça del Sol i de la Lluna de Portocristo per al  CP  Ses Comes, mentre que el parc del Molí d'en  Beió  serà d'ús prioritari per als alumnes del  CP  Molí d'en  Xema , i la plaça del Batle  Comas  ho serà per als alumnes del  CP  Jaume Vidal i Alcover. Tot això, sempre en horari lectiu.

A més, per assegurar una entrada a les aules segura i sense aglomeracions, en els horaris d'entrada i sortida de l'escola es tancarà el carrer de Sant Antoni per a les famílies del  CP  Simó Ballester; el carrer de Son Boga per a les famílies del  CEI  Son Boga i del  CP  Molí d'en  Xema ; i es limitaran els aparcaments al carrer dels Moriscos per a les famílies del  CP  Jaume Vidal i Alcover. Entre les  8.30 h  i les  12.30 h  es tancarà el carrer de l'Estribord per a les famílies i alumnes del  CP  Mitjà de Mar de Portocristo. Així mateix, es tancarà durant tot el matí el carrer Llicenciat Sebastià Perelló i Arbona en el tram entre el  CP  Es Canyar i l'IES Mossèn Alcover; i el carrer de l'Anfós per al CEIP Talaiot de S'Illot.

El regidor d' Educació , Mateu  Marcé,  ha destacat que "aquest és un pla viu que anirem actualitzant juntament amb la Conselleria d'Educació a mesura que avanci el curs depenent de les necessitats de la comunitat educativa i de les circumstàncies, que ara mateix són molt incertes".

Mesures de reforç

Per facilitar el compliment de totes les mesures i protocols de neteja i desinfecció, l'Ajuntament ha modificat el contracte de neteja de les instal·lacions educatives  perquè  cada centre públic pugui comptar amb una persona que treballi exclusivament en tasques de neteja i desinfecció en horari lectiu, és a dir, un total de 9 persones. Aquesta mesura tindrà un cost de 115.000 euros per als comptes municipals.

El Consistori també ha renegociat el contracte amb l'empresa concessionària de les escoletes municipals Nins i Nines i Son Boga  perquè   puguin adaptar-se  als protocols de neteja. S'ha assegurat que la concessionària pugui substituir automàticament els docents en cas de baixa per c ovid19 Marcé  ha recordat que cada mes es faran proves PCR a tot el personal d'aquestes dues escoletes i que "comencen el curs amb el 100% d'aforament i amb total normalitat i seguretat".

D'altra banda, i com cada any, l'Ajuntament de Manacor ha fet les obres de manteniment pertinents als centres educatius del municipi amb vista al principi de curs. S'han pintat aules dels CP Es Canyar, Simó Ballester i Ses Comes, a més d'alguns espais al CP Mitjà de Mar. Al CEIP Talaiot, CP Pere Garau, CP Jaume Vidal i CEI Sa Graduada també s'hi han duit a terme diferents obres de manteniment. Així mateix, s'ha donat suport al traspàs de mobiliari entre aules per ajustar-se als plans de contingència a tots els centres que així ho han sol·licitat: Simó Ballester, Ses Comes, Pere Garau, Sa Graduada. Igualment, s'ha encarregat l'adquisició de barreres de separació entre Molí d'en Xema i Son Boga, i cons i cadenes per fer separacions als patis escolars.

Finalment, Miquel Oliver ha volgut donar les gràcies a "les famílies i a la comunitat docent, que han hagut de posar molt de part seva durant els darrers mesos.