L'Ajuntament de Manacor aprova el conveni amb l'Agència Tributària pel pagament telemàtic de taxes

L'acord converteix el municipi en el primer de Mallorca que podrà cobrar els tributs municipals i preus públics de manera no presencial

L'Ajuntament de Manacor ha acordat per unanimitat el conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic de manera telemàtica. Així, Manacor es converteix aquest mes d'octubre en el primer municipi de Mallorca que podrà cobrar les taxes municipals i preus públics de manera no presencial i el primer de les Illes Balears on els ingressos es carregaran directament a la comptabilitat de l'Ajuntament.

El conveni aprovat en el ple d'aquest dijous estableix que les taxes municipals es podran pagar a través de la banca electrònica, per targeta bancària, als caixers de les entitats financeres o mitjançant la web de l'Agència Tributària. D'aquesta manera es facilita la resolució dels tràmits als contribuents.

La delegada d'Economia, Hisenda i Promoció, Maria Antònia  Truyols, ha assenyalat que "el que volem és avançar cap a l'administració electrònica" i que els ciutadans "puguin fer els pagaments sense desplaçaments". Joan Gomila, portaveu de l'Agrupació Independent de Portocristo ( AIPC ), ha suggerit que "seria interessant que des de l'Ajuntament es pogués tramitar el certificat digital", amb la qual cosa ha coincidit Truyols , encara que li ha recordat que amb altres sistemes, com  Cl@ave  el certificat digital, ha perdut pes i importància.

Conveni amb Abaqua

També per unanimitat s'ha aprovat aquest dijous la renovació del conveni per a la millora del sistema de sanejament i depuració de Cales de Mallorca i Cales de Manacor. D'aquesta manera, Abaqua continuarà gestionant durant els  pròxims quatre anys les depuradores de Cales de Mallorca (que afecta Cala Murada i Cales de Mallorca) i l' EDAR  de l'Estany  d'en Mas (que dona servei a Cala Magrana, Cala Anguila, Cala  Mendia  i l ' Estany d'en Mas).

El conveni preveu l'execució per part d' Abaqua de les actuacions necessàries per garantir el bon  funcionament del sistema general de sanejament i depuració de les  EDAR  de Cales de Mallorca i  Cales de Manacor. Les obres de millora, remodelació i ampliació i les noves infraestructures tenen el compromís d' Abaqua per executar aquelles que impliquin una remodelació integral o ampliació de les infraestructures ja existents, i assumirà la redacció dels projectes, l'execució de les actuacions quan disposi dels terrenys necessaris aportats gratuïtament pel municipi, a més de fer-se càrrec de la gestió de les noves instal·lacions executades. L'execució de les obres restarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i a la tramitació de l'expedient de despesa, com també de totes les llicències, permisos i autoritzacions preceptius.

L'Ajuntament de Manacor haurà de cooperar amb  Abaqua en totes les qüestions que afecten el sanejament municipal. També s'haurà d'analitzar la previsió màxima de les unitats de població per un horitzó, com a mínim de  10  anys, a partir  dels índexs  de creixements anuals observats als nuclis de població, en nombre d'anys iguals o superiors, entre d'altres.