Volem Manacor denuncia problemes sanitaris a l'escorxador municipal

L'Ajuntament reconeix "alguns aspectes a millorar" però garanteix que la carn "se sotmet al controls pertinents"

L'escorxador municipal de Manacor continua patint problemes sanitaris segons Volem, que fa al·lusió a un dels darrers informes de l'encarregat municipal de l'escorxador. "L'informe afirma que no es pot assegurar un control de la normativa sanitària, amb tot el que això representa: el perill d'oferir als distribuïdors carn en males condicions, cosa que pot posar en perill la salut pública", subratlla el portaveu de Volem, Carles Grimalt.

"L'Ajuntament de Manacor coneix aquest problema i el risc que suposa per a la població, però, tanmateix, l'equip de govern està decidit a no fer cap actuació al respecte, evidenciant novament la seva nefasta manera de gestionar", afegeix Grimalt.

Entre les deficiències s'especifiquen: la manca d'un programa de manteniment de les instal·lacions i equips de treball, que no es disposi de registres termomètrics ni bàscules i que tampoc no es diguin a terme controls del clor lliure residual. Així mateix, segons Grimalt, hi ha actuacions que no garanteixen el benestar animal i no hi ha cap analítica sobre la presència de salmonel·la. 

"Seguim les recomanacions que ens fan des de la Direcció General de Salut; per això, durant l’estiu, i seguint el seu criteri, vàrem millorar determinats aspectes de les instal·lacions, que s'han modernitzat per adaptar-se a les exigències actuals", explica el regidor d’Agricultura i Sanitat, Antoni Sureda.

"Les auditories i els controls rutinaris que regularment passen les instal·lacions de l’escorxador han indicat alguns aspectes a millorar i des de l’Ajuntament i des de l’empresa que s’encarrega del servei de l’escorxador feim feina per garantir el bon funcionament de tots els elements i processos de l’escorxador”, afegeix Sureda.

L'Ajuntament assegura que "la carn que surt de l’escorxador de Manacor se sotmet als controls pertinents, entre els quals hi ha els que depenen de la Direcció General de Salut Pública del Govern". Per això tots els consumidors i també el sector ramader "poden confiar en l’escorxador", declara Sureda.