Volem Manacor presenta 20 al·legacions a l'esborrany del PGOU

Coincideix amb moltes demandes de MÉS-Esquerra i proposa una coordinació amb el Consell pels possibles canvis en el Pla territorial

El grup de Volem-Podem a Manacor ha presentat un plec amb 20 al·legacions a l'esborrany del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), entre les quals figura la sol·licitud d'una línia de coordinació entre l'equip redactor i el departament de Territori del Consell de Mallorca, "que està redactant l'esborrany del nou Pla territorial".

Gran part de les demandes de Volem, que han presentat al registre municipal el regidor Carles Grimalt i el conseller del Consell de Mallorca Ivan Sevillano, coincideix totalment o parcialment amb les al·legacions del principal grup a l'oposició, MÉS-Esquerra.

Durant aquest estiu, Volem-Podem ha reunit el seu equip de col·laboradors per tal d'analitzar la proposta de PGOU que ha presentat l'equip de govern al PP, El Pi i AIPC. Un creixement cap a l'interior de la ciutat, la retirada de diversos urbanitzables que preveuen més edificis més enllà de les rondes exteriors, que l'illeta de l'antiga fàbrica de perles Majòrica sigui una zona verda, no incrementar l'edificabilitat al barri extra urbà de Son Talent, un pla específic per a Cales de Mallorca, una homogeneïtzació de l'estètica de les façanes i uns terrenys per a un cementeri a Portocristo, són algunes de les propostes que es presenten al document urbanístic, que es troba en la seva darrera fase d'exposició pública.

El col·lectiu de Dones de Llevant i l'Assemblea Antipatriarcal de Manacor ja hi han presentat al·legacions, a les quals també se suma el grup de Volem-Podem. En línies generals, es proposa que el perímetre urbà actual de la ciutat de Manacor no creixi, que hi hagi un pla per millorar l'estètica urbana, amb més zones verdes i un pla específic que fomenti la rehabilitació del centre. Pel que fa a la zona rústica, d'acord, també, amb la proposta de MÉS-Esquerra, Volem demana que no s'hi permetin noves construccions de dues plantes.