Trenta-un ajuntaments donen suport a l'ONG Dentistas sobre Ruedas, que atén usuaris de serveis socials

Muro, el darrer municipi de Mallorca a entregar una ajuda econòmica de mil euros a l'entitat

Muro acaba d'entregar una ajuda de 1.000 euros a l'ONG Dentistas sobre Ruedas (DSR), entitat que es dedica a donar suport als serveis socials de 31 municipis de Mallorca en matèria d'atenció sanitària dental. DSR i els ajuntaments signen convenis mitjançant els quals usuaris derivats dels serveis socials municipals poden ser atesos a la clínica solidària Coloma Vidal.

Martí Fornés, batle de Muro, ha entregat el xec d'ajuda a l'entitat al seu president, Alfonso Jaume, acte al qual també ha assistit la regidora de Serveis Socials, Damiana Ramis, diversos tècnics municipals i membres de la junta directiva de DSR.

A més dels convenis signats amb 31 municipis, DSR també firmades col·laboracions amb entitats que atenen col·lectius vulnerables com Càritas, Fundació Deixalles, La Sapiència, Projecte Home, Mater Misericordiae, Associació Balear de la malaltia de Huntington, AMPEB, Fundació Garrover, Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat i Creu Roja.

Durant l'any passat, DSR (creada el 2006) va realitzar 1.222 visites a 369 pacients derivats dels ajuntaments i entitats socials que tenen subscrit el conveni de col·laboració. Actualment té una llista d'espera de tres mesos i per això cerca suport per poder obrir un segon gabinet que ajudi més gent, ha explicat el president de l'entitat.