Terraferida i el GOB lluiten contra la construcció d'una urbanització a la Colònia de Sant Jordi

L’Ajuntament de ses Salines i una promotora impulsen prop de 300 nous xalets adossats a la zona de ses Figueretes

Terraferida i el GOB han presentat al·legacions per evitar una nova urbanització de cinc hectàrees a la Colònia de Sant Jordi. Segons ha informat Terraferida en un comunicat, la Colònia podria passar de 2.600 habitants a 3.500 en poc temps si "l’Ajuntament continua impulsant la parcel·lació i urbanització de més de cinc hectàrees a ses Figueretes". "Una promotora vol construir 300 adossats en aquesta zona i, des de principis del 2018, l’Ajuntament fa passes per fer-ho possible", expliquen.

Actualment, la zona de ses Figueretes figura com a sòl urbà des de fa anys, encara que segons Terraferida "és el que es considera un 'fals urbà', pel fet de no tenir la dotació de serveis mínima (carrers asfaltats, servei d’aigua i enllumenat)". El GOB també sosté que "e n les normes subsidiàries vigents aquests terrenys objecte de reparcel·lació tenen qualificació de sòl urbà sense delimitar-se cap unitat d’actuació".

El passat 15 de setembre de 2018, l’Ajuntament va sotmetre al tràmit d’informació pública aquesta reparcel·lació, una passa prèvia per urbanitzar els terrenys. És per això que Terraferida i el GOB hi varen presentar un seguit d’al·legacions, que pretenen paralitzar aquesta urbanització i aconseguir que aquestes cinc hectàrees esdevinguin sòl rústic. L’opinió de les dues entitats ecologistes és unànime: "Els terrenys no poden ser considerats sòl urbà consolidat". 

El 2013 la sala contenciosa administrativa del TSJ de les Illes Balears confirmà la legalitat del decret de la batlia de ses Salines, de 23 de juliol de 2008, que ja denegava la llicència urbanística de dotació de serveis per a aquests terrenys. Al cadastre, de fet, els terrenys ni tan sols hi figuren com a parcel·lats. Els terrenys, en definitiva, es troben en situació de sòl rural.