Son Servera estudia com es relacionaven els seus assentaments prehistòrics

La Universitat de Washington imparteix un curs d'arqueologia del paisatge

El projecte arqueològic de Son Servera d'enguany, que arriba a la vuitena campanya, pretén entendre com es relacionaven amb el paisatge les diferents comunitats prehistòriques que habitaven les terres de l'actual terme serverí.

Aquesta recerca parteix de la premissa que els habitants aprofitaven els recursos del seu voltant. Si només s'estudia un jaciment, sempre es té una imatge molt reduïda del que era la vida dels avantpassats. Per això, enguany s'ha intervingut a cinc jaciments (Mestre Ramon, Turó de l’Olivar, Son Lluc, Corralassos de Son Corb i Taula del Moro), on s'han recollit dades arqueològiques, sobretot d’època prehistòrica, però també romana i medieval.

En aquest sentit, les dades de les quals disposa el projecte són molt més nombroses i molt més diverses que la mitjana de projectes arqueològics de l’illa, i és per aquest motiu que enguany s’estan recollint dades d’arqueologia del paisatge. Sabent com va ser la interacció dels humans en el paisatge del passat, es podrà donar sentit a les dades ja disponibles, expliquen des de la direcció del projecte.

Per intentar fer més visible el patrimoni arqueològic de Son Servera, dia 21 de juliol a les 10 h s’ha organitzat una jornada en la qual, distribuïts pels punts més importants de Son Servera (talaiots poblats, navetes...), petits grups de voluntaris encendran un senyal de fum a la mateixa hora. D’aquesta manera, els observadors situats a un punt alt del terme podran tenir una visió més directa de la gran riquesa arqueològica del municipi.

Organització

Aquest és un projecte bàsicament finançat per l’Ajuntament de Son Servera, encara que hi ha hagut ajudes d’altres institucions, com ara de la Universitat de Washington, que imparteix el curs d'arqueologia del paisatge.

A més, els hotelers de la zona han col·laborat en la manutenció dels voluntaris als seus establiments i el mateix Ajuntament ha aportat suport logístic quant a instal·lacions (Escola de Música, on s’instal·la el laboratori) i també el suport dels seus treballadors (brigada, tècnics d’informàtica, etc.).

L’equip científic d’enguany està format per arqueòlegs locals, com ara Antoni Puig, Jordi Hernández-Gasch i Biel Servera Vives, i pels restauradors Margalida Munar i Bernat Burgaya, a més dels membres de la Universitat de Washington: el professor Marcos Llobera i l’estudiant de doctorat Alec Iacobucci. L’arqueòleg Pere Rullan també ha col·laborat com a tècnic en innumerables campanyes.

Voluntariat

Durant els vuit anys d'estudi i investigació, han passat per Son Servera un total de 180 voluntaris de tot el món. Als estudiants nord-americans de la Universitat de Washington (un total de 46) se’ls han sumat joves de Suècia, Xina, Indonèsia, Itàlia, Austràlia, Alemanya, Rússia, Ucraïna, França, Mèxic, Corea, Filipines, Països Baixos, Polònia, Suïssa..., a més de voluntaris de tot l’estat espanyol.